Van Esély Alapítvány

Van Esély Alapítvány

1% -ot gyűjtő szervezet
Hajléktalanok szociális támogatása

"Hal helyett hálót" - Hajléktalanságból kivezető egyéni programok támogatása

A megosztásod is segítség! Köszönjük!

Maci

MIRE GYŰJTÜNK?

Alapítványunk folyamatosan fogadja az adományokat, melyekből alap-tevékenységünket végezzük, hajléktalan emberek és családok részére nyújtunk anyagi és szakmai támogatást konkrét céljaik eléréséhez, és a hajléktalan lét elhagyásához.

SZERVEZET CÉLJAI

Hajléktalanságból kivezető egyéni programok anyagi és szakmai támogatása. Alapítványunk pályázati úton konkrét célok elérésében (pl. szakképzés elvégzése, munkaeszköz beszerzése) segít hajléktalan embereket és családokat, hogy képesek legyenek önmaguk erejéből kikerülni a hajléktalan létből.

Videó

RÓLUNK

SZERVEZET CÉLJAI

Hajléktalanságból kivezető egyéni programok anyagi és szakmai támogatása. Alapítványunk pályázati úton konkrét célok elérésében (pl. szakképzés elvégzése, munkaeszköz beszerzése) segít hajléktalan embereket és családokat, hogy képesek legyenek önmaguk erejéből kikerülni a hajléktalan létből.

JELENLEGI TEVÉKENYSÉGEK

Alapítványunk elsődleges célja hajléktalan emberek támogatása egyedileg felépített, személyre szabott – anyagi és szociális segítséget egyaránt nyújtó – féléves programok megvalósításával: elsősorban a munkaerőpiaci elhelyezkedés esélyeit növelő képzések elvégzését, vagy munkaeszköz beszerzését támogatjuk egyéni pályázatok alapján, valamint anyagi és szakmai támogatást nyújtunk a hajléktalan embert segítő mentorok, szociális munkások számára, akik végigkísérik a programok megvalósítását.
Működésünk azon az elven alapul, hogy minden hajléktalan ember, akinél ez lehetséges, valamilyen aktivitáson keresztül segíthessen magán, kiutat találhasson helyzetéből, és álljon át az adóforint-felhasználók közül az adóbefizetői oldalra. A munkához jutott emberek nem szorulnak rá többé a szociális juttatásokra, az intézményből való kiköltözéssel pedig további források takaríthatók meg.
Alapítványunk tevékenysége hiánypótló, tudomásunk szerint hajléktalan emberek számára jelenleg nem elérhetőek más források hasonló jellegű humán beruházások megvalósítására.

ELMÚLT ÉVEKBEN ELÉRT EREDMÉNYEK

2013 óta 9 sikeres közösségi adománygyűjtést szerveztünk hajléktalan ügyfeleinknek, tanfolyamokhoz, munkaeszközökhöz juttatva őket.
2013-15 között adományozóinknak és pályázati forrásoknak köszönhetően 20 hajléktalan ember támogatására nyílt lehetőségünk. A 20 főből 10 fő sikeresen teljesítette a programokat, további 10 esetben még folyamatban van a megvalósítás.
A támogatottak szakképzést és jogosítványt szereztek, munkaeszközt vásároltak, azóta munkába álltak, vagy önállóan dolgoznak., albérletbe, önkormányzati lakásba költöztek. 4 esetben a programok végül nem indultak el, vagy különböző okokból nem érték el a kitűzött célokat, de ezekben az esetekben is törekszünk arra, hogy a támogatottak visszatérítsék a nekik juttatott támogatást, amit további hajléktalan embereknek adhatunk át.
A programok megvalósítását mindig féléves, szoros egyéni mentorálással kísérjük, melyben szociális munkások, segítők vesznek részt.

GALÉRIA

SZERVEZETI ADATLAP

Alapadatok
A szervezet neve Van Esély Alapítvány
Jogállás közhasznú
Tevékenységi kör Hajléktalanok szociális támogatása
Irányítószám 1082
Város Budapest
Cím Baross u. 41. I.em.2.
Adószám 18170421-1-42
Bankszámlaszám 10103173-43382700-00000009
Telefonszám +36-20-5872380
Email vanesely@yahoo.com
Web www.vanesely.hu
Facebook https://www.facebook.com/van.alapitvany?fref=ts
Az Országos Bírósági Hivatal adatai
Szervezet státusza Bejegyzett
Tisztviselők neve Breitner Péter
Nyilvántartási száma 7924 / 2000
Alapítási éve 2000
Célok Otthon nélküli emberek támogatása elsősorban a fővárosban, annak érdekében, hogy megtalálják a hajléktalan életformából kivezető utat. Főként hajléktalanok lakhatáshoz és munkához jutásához és e- zek megtartásához támogatás nyújtása. Minden olyan változás segíté- se, amely az otthon nélküli emberek életkörülményeinek tartós javu- lását, illetve hajléktalanságának megszűnését szolgálja. A támoga- tás elnyerésének és folyósításának feltétele a támogatottak aktív közreműködése helyzetük javítása érdekében. Az alapítvány céljának elérésében segítő szociális munkások anyagi, illetve erkölcsi elis- merésben részesítése.
Letölthető dokumentumok
Nyomtatható 1%-os nyi­lat­ko­zat letöltés