TÉGY! - Természetes Élet és Gyermeknevelés Alapítvány

TÉGY! - Természetes Élet és Gyermeknevelés Alapítvány

Többcélú és egyéb oktatás, támogatás

Kezünk is jár! Csatlakozol? TÉGY!

A megosztásod is segítség! Köszönjük!

Maci

MIRE GYŰJTÜNK?

Adománygyűjtésünk többcélú. Egyfelől szívesen veszünk anyagi és természetbeli, avagy tárgyi jellegű hozzájárulást a TÉGY! bármely rendezvényéhez, kiadványához, avagy pusztán a működéséhez is (adminisztráció, honlap, marketing, ügyvitel). Szeretnénk Önkéntes Programot indítani, melyhez szintén támogatókat, partnereket keresünk. Célzott adományokból szeretnénk létrehozni egy Támogatási Alapot, amellyel hátrányos helyzetű családok vidéki élethez való visszatalálását segíthetnénk. Mivel bárminemű szemléletformálást leghatékonyabb már gyermekkorban elkezdeni, ezért oktatási-, nevelési intézmény létesítéséhez is keressük a támogatókat, partnereket. 

SZERVEZET CÉLJAI

Elsődleges célunk egyfajta - számunkra megélhető - természetes életmód és természetes gyermeknevelés megvalósítása és bemutatása, ismeretterjesztés és az egyéni döntésen alapuló társadalmi szemléletformálás támogatása, gyakorlati és elméleti módon.

Videó

RÓLUNK

SZERVEZET CÉLJAI

Elsődleges célunk egyfajta - számunkra megélhető - természetes életmód és természetes gyermeknevelés megvalósítása és bemutatása, ismeretterjesztés és az egyéni döntésen alapuló társadalmi szemléletformálás támogatása, gyakorlati és elméleti módon.

JELENLEGI TEVÉKENYSÉGEK

"Magad légy a változás, amit a világban látni szeretnél!"
Hiszünk abban, hogy a társadalmi szemléletformálás az egyéni hozzáállás megváltozásával, vagyis az egyéni döntés által lehetséges hatékonyan. Jelenleg egy olyan közösségi életvitel megvalósításán munkálkodunk, amely mindennapi gyakorlatban szemlélteti, hogy élhetünk harmóniában a természettel és fajunk testi-lelki szükségleteivel egyaránt.
Saját bőrünkön is tapasztaljuk, hogy milyen nehéz a ránk zúduló információáradatból kiválasztani a releváns, valós tudáson alapuló adatokat.
Az első mintagazdaság és a hozzá kapcsolódó oktatókonyha kialakítását önerőből megkezdtük, ahol már tapinthatók, megélhetők a TÉGY! Alapító Okiratba is lefektetett céljai.

ELMÚLT ÉVEKBEN ELÉRT EREDMÉNYEK

A TÉGY!, mint civil szervezet még gyermekcipőben jár, hiszen 2014 első negyedévében vette nyilvántartásba a bíróság alapító okiratot, 2013.11.11-i dátummal.
Bár az alapítványban aktívan résztvevők zömében kisgyerekes édesanyák, a szervezet nem csupán létrejött, hanem már működése első 2 évében több programot is le tudtunk bonyolítani emellett a facebook oldala is élő.
2014 rendezvény: Téli Élőfalu Találkozó;
2014 képzés: Permakultúra Baji Bélával;
2014 Tábor: természetes lovazás
2015 rehabilitáció: 3 ló
2015 tanfolyam: BaBakony - A baba és a szülő közös útja

Mindezek mellett saját erőből épül ki az első mintagazdaság, az oktatókonyha és formálódik a kisközösség.

GALÉRIA

SZERVEZETI ADATLAP

Alapadatok
A szervezet neve TÉGY! - Természetes Élet és Gyermeknevelés Alapítvány
Jogállás nem rendelkezik közhasznú jogállással
Tevékenységi kör Többcélú és egyéb oktatás, támogatás
Irányítószám 1157
Város Budapest
Cím Kőrakás park 12. 6. em./38.
Adószám 18522392-1-42
Bankszámlaszám 16200106-11535575-00000000
Telefonszám +36204358808
Email tegyalapitvany@gmail.com
Facebook https://www.facebook.com/TEGYAlapitvany
Az Országos Bírósági Hivatal adatai
Szervezet státusza Bejegyzett
Tisztviselők neve Vinczéné Szele Zsófia, Paraszkay Sára, Tapolcai Ágnes
Nyilvántartási száma 11860 / 2014
Alapítási éve 2014
Célok Az Alapítvány elsődleges célja a társadalmi szemléletformálás gyakorlati és elméleti módon, példamutatással és ismeretterjesztő tevékenységgel. Az Alapítvány egy ősi, mégis újszerű életformát és annak minél szélesebb tevékenység spektrumát kívánja megvalósítani, bemutatni és népszerűsíteni. Az Alapítvány eszmeiségében és tevékenységében egy olyan fenntartható és természet közeli életmódot kíván reprezentálni, amelynek szinte minden tekintetben a közösségi lét és egymás kölcsönös segítése az alappillére, ugyanakkor nem jelent teljes hátraarcot a modern világnak. Ezen alapvetően közösségi életvitel során a természet tiszteletben tartása mellett előállíthatók a boldoguláshoz, a valódi testi-lelki jól-léthez szükséges legfőbb ?dolgok?. Az alapítvány célja, hogy tevékenysége köré kialakuljon egy vagy akár több együttműködő kisközösség, a kialakuló közösség(ek) számosságához igazodó gazdaság(ok), amely(ek) a közösség testi és lelki ellátását biztosítja/biztosítják, illetve olyan oktatási, ismeretterjesztési lehetőségek, amelyek segítik a természet közeli életszemlélet terjesztését.
Letölthető dokumentumok