Társaság a Szabadságjogokért (TASZ)

Társaság a Szabadságjogokért (TASZ)

1% -ot gyűjtő szervezet
Emberi jogok védelme

Joggal vagy szabad!

A megosztásod is segítség! Köszönjük!

Maci

MIRE GYŰJTÜNK?

Ingyenes jogsegélyszolgálatunk fenntartására gyűjtünk:

- hetente 5 óra telefonos jogsegély;

- évente 2300 megkeresés;

- évi 120 egyedi ügyben jogi képviselet;

- 11 ügyvéd munkája;

- minden régióban elérhetőek ügyvédek.

Támogasd rendszeres adománnyal a munkánkat!

Havi 3000 forintos támogatás, éves szinten az ingyenes telefonos jogsegély szolgálatunk egy heti működési költségét fedezi.

Havi 5000 forintos támogatás, éves szinten átlagosan egy egyedi ügy végigvitelénk ügyvédi költségeit fedezi: legyen szó közérdekű adatigénylésről, fogyatékos személyek jogairól vagy betegjogok képviseletéről.

Havi 10.000 forintos támogatás, éves szinten az ingyenes jogsegély szolgáltunk egy heti működését fedezi, a telefonos megkeresések mellett heti több száz levelet kapunk. 

SZERVEZET CÉLJAI

A TASZ azért dolgozik, hogy bárki megismerhesse alapvető emberi jogait és érvényesíthesse azokat a hatalom indokolatlan beavatkozásaival és mulasztásaival szemben.

Videó

RÓLUNK

SZERVEZET CÉLJAI

A TASZ azért dolgozik, hogy bárki megismerhesse alapvető emberi jogait és érvényesíthesse azokat a hatalom indokolatlan beavatkozásaival és mulasztásaival szemben.

JELENLEGI TEVÉKENYSÉGEK

A TASZ fő célkitűzése, hogy az alapvető jogok és jogelvek érvényesüljenek Magyarországon. Tevékenységünket olyan jogterületekre összpontosítjuk, ahol gyakoriak vagy rendszerszerűek a jogsértések, és az áldozatok különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak. Jelen vagyunk bíróságokon, minisztériumokban, nemzetközi és hazai konferenciákon, egyetemeken, valamint a fővárosban és vidéken. Arra törekszünk, hogy az állam csak különösen súlyos indokkal, elkerülhetetlen mértékben, és csak törvény alapján, megfelelő eljárási garanciák mellett korlátozza az alapvető jogokat.
Tevékenységünk kiterjed a
- személyes adatok védelmére,
- az állam átlátható működésére
- a gyülekezési, a szólás- és a sajtószabadság védelmére
- a választáshoz való jog és a részvételei jogok képviseletére
- a polgárok jogainak védelmére az egészségügyben
- a méltó halálhoz való jogra vagy a vagy a terhesség-megszakításra
- a HIV/AIDS-szel élő személyek jogaink a védelmére
- az LMBT+ emberek jogaink a védelmére
- a romák jogainak védelmére
- a fogyatékos polgárok jogainak védelmére
- a drogfogyasztók jogaira

ELMÚLT ÉVEKBEN ELÉRT EREDMÉNYEK

Ingyenes jogsegélyszolgálatunk évi 2300 állampolgári megkeresésre válaszol. Éves szinten 120 egyedi ügyben adunk jogi képviseletet újságíróknak, fogyatékos embereknek, tüntetésszervezőknek, olyanoknak, akiknek a jogai sérültek az egészségügyben, közérdekű adatigénylőknek, roma magyaroknak, drogfogyasztóknak.

Fontos ügyeink 2016-ból:
- Felmentették azt az ügyfelünket, aki Gyöngyösön a választási kampány idején No Vona, no cry szöveget fújt a járdára. Mindezért rongálás és rágalmazás miatt indultak ellene büntetőeljárások.
- Folyamatos jogsegélyt nyújtottunk a Népszabadság újságíróinak. Elsőfokon a bíróság kimondta, hogy a Mediaworks Zrt. megsértette a jogaikat.
- 7 gyermeket szereztünk vissza a szüleinek, akiket pusztán szegénység miatt emeltek ki.
- 3 év pereskedés után nyilvánosságra hoztuk a Századvég tanulmányokat, amelyek 4 milliárd forint közpénzbe kerültek.
- a Szabadon szeretni kampányunkban arra kértük a kormányt, hogy ne szűkítse az azonos nemű párok jogait. Ezt a petíciót 2372 ember írta alá egy nap alatt és a Kormány visszavonta az előterjesztését.

SZERVEZETI ADATLAP

Alapadatok
A szervezet neve Társaság a Szabadságjogokért (TASZ)
Jogállás közhasznú
Tevékenységi kör Emberi jogok védelme
Irányítószám 1136
Város Budapest
Cím Tátra utca 15/b. I/1.
Adószám 18067109-1-41
Bankszámlaszám 16200216-00089166-00000000
Telefonszám +36-1-209-0046
Email tasz@tasz.hu
Web www.tasz.hu
Facebook www.facebook.com/atasz
Youtube https://www.youtube.com/channel/UCuygKCeIudfgS-UMecEY9aA
Az Országos Bírósági Hivatal adatai
Szervezet státusza Jogerős határozat alapján módositott
Tisztviselők neve dr. Jovánovics Eszter, Kapronczay Stefánia, Bagyinszky Ferenc, dr. Sánta Szabolcs Miklós, dr. Simon Éva
Nyilvántartási száma 6069 / 2014
Alapítási éve 1994
Célok A szervezet célja, hogy előmozdítsa az ember szabadságjogának tényleges tiszteletben tartását, alkalmazását és elismerését, hogy a szabadságjogokat a jog uralma védelmezze. Fő célkitűzése, hogy Magyarországon az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartását biztosító jogszabályok megszülessenek, illetve azok folyamatos betartását az állam biztosítsa. Kitüntetett figyelmet szentel azoknak az eseteknek, amikor a jogalkotó a közérdekre hivatkozva rendel el szabadságkorlátozást. A szervezet fel kívánja hívni a közvélemény figyelmét a joggyakorlat visszásságaira, jogi segítséget kíván nyújtani a szabadságukban és méltóságukban megsértett embereknek, szorgalmazni kívánja a jogalkotás és a jogalkalmazás továbbfejlesztését. A szervezet átfogó vizsgálatokat kíván végezni a magyar jog azon területein, ahol a szabadságjogok, a magánszféra státusa bizonytalan. Olyan társadalmi csoportok ügyét kívánja a nyilvánosság elé vinni, melyek sorsát jelenleg nem kíséri sem részvét, sem figyelem. A szervezet célja továbbá, hogy a következő védett tulajdonságok alapján hátrányt szenvedő csoportok társadalmi esélyegyenlőségét elősegítse, illetőleg emberi és állampolgári jogaikat védje: nem, bőrszín, nemzetiség, nemzetiséghez tartozás (különös tekintettel a roma nemzetiséghez tartozásra), anyanyelv, fogyatékosság, egészségi állapot (különös tekintettel a HIV/AIDS fertőzésre), vallási vagy világnézeti meggyőződés, politikai vagy más vélemény, családi állapot, anyaság (terhesség) vagy apaság, szexuális irányultság, nemi identitás, életkor, társadalmi származás, vagyoni helyzet (különös tekintettel a mélyszegénységre), foglalkoztatási jogviszony, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony részmunkaidős jellege vagy határozott időtartama, érdekképviselethez tartozás. A fenti védett tulajdonságokkal rendelkező csoportokon kívül az alábbi csoportok esélyegyenlőségének előmozdítása, illetve emberi és állampolgári jogainak védelme is a szervezet célját képezi: szexmunkások, kábítószer-fogyasztók, hajléktalanok, menekültek, oltalmazottak, menedékesek, illetve ilyenként elismerésüket kérők, bevándorlók, továbbá büntetés-végrehajtási, rendőri vagy idegenrendészeti őrizetben fogvatartottak.
Letölthető dokumentumok
Nyomtatható 1%-os nyi­lat­ko­zat letöltés