Szentjánosbogár Közhasznú Egyesület

Szentjánosbogár Közhasznú Egyesület

1% -ot gyűjtő szervezet
Ifjúsági hitélet, támogatás

A megosztásod is segítség! Köszönjük!

Maci

MIRE GYŰJTÜNK?

Közhasznú tevékenységünk támogatására, amely elsősorban több száz, részben hátrányos helyzetű gyermek és fiatal részvételével zajló nyári táborok szervezését jelenti. Sokan vannak, akiknek még az alacsonynak számító táborköltség is megterhelést jelent. Ahhoz, hogy ők még ennél is kedvezményesebb áron jöhessenk, szükség van a túlfizetésekre, adományokra. Irodánk éves működése, fenntartása és 2 alkalmazottjának fizetése is ezen hozzájárulásokból finanszírozható.

Hálásak lennénk, ha csatlakozna támogatóink körébe, akár kisebb összegű, rendszeres adománnyal (pl. 500 Ft/hó). Sokat jelentene nekünk az is, ha a környezetében élő fiatalok figyelmét felhívná programjainkra, ezáltal is terjesztve közösségünk hírét.

SZERVEZET CÉLJAI

Fő célkitűzésünk a közösségépítés, az értékorientáltságra és aktív állampolgárságra nevelés, közösségi szolidaritást építő magatartások formálása, az önnevelés módjainak megismertetése a szabadidő tartalmas eltöltésén keresztül. Különös hangsúlyt kap a hátrányos helyzetű fiatalok bevonása.

Videó

RÓLUNK

SZERVEZET CÉLJAI

Fő célkitűzésünk a közösségépítés, az értékorientáltságra és aktív állampolgárságra nevelés, közösségi szolidaritást építő magatartások formálása, az önnevelés módjainak megismertetése a szabadidő tartalmas eltöltésén keresztül. Különös hangsúlyt kap a hátrányos helyzetű fiatalok bevonása.

JELENLEGI TEVÉKENYSÉGEK

Tevékenységeink közül kiemelkednek nyári táboraink, amelyekben elhivatott önkénteseink, amellett, hogy a szabadidő tartalmas eltöltését kínálják a különböző korosztályba tartozó fiatalok számára, alaposan kidolgozott (féléves vezetőképző programon is átadott) pedagógiai koncepció mentén haladva, játékos formában (játékpedagógiai eszközökkel) fejlesztik a résztvevők személyiségét, élményeken keresztül tanítják őket felelősségvállalásra és az egymás iránti odafigyelésre, tiszteletre. A táborok az ország különböző pontjain, kistelepüléseken kerülnek megrendezésre, így a résztvevőknek alkalmuk nyílik az adott tájegységnek, szokásainak és az otthon megszokottól akár lényegesen eltérő életformáknak a megismerésére.
Emellett évközi programjaink is vannak, többek között bálok, Országos Métabajnokság, Rajzás, Városjáték, Irodalmi Zenés estek, Drámanapok, Közgyűlés, Iskolai lelkigyakorlatok és a már említett Vezetőképző. A programok előkészítését lelkes önkéntesekből álló Műhelyek végzik. Országszerte működnek helyi Klubjaink is.

ELMÚLT ÉVEKBEN ELÉRT EREDMÉNYEK

Az elmúlt 26 évben 163 településen, túlnyomó részben falvakban, kisvárosokban szerveztünk táborokat. 2016 nyarán 8 helyszínen 800 résztvevő és 170 önkéntes segítségével (Jánkmajtis, Gyömrő, Lovasberény, Nézsa, Paks, Taksony, Romhány, Szekszárd) 3 korosztálynak, mindezt kedvezményes áron (kb. 11.000 Ft/hét/fő), amelyből a nagylelkű túlfizetések miatt még további engedményt is tudtunk adni, ezáltal azok is eljuthattak erre a programra, akik még ezt az alacsony költséget sem engedhetik meg maguknak.
Eredményességünket alátámasztja a táborok hosszú múltja, amely immár 26 éves hagyomány minden nyáron, illetve az is, hogy az Egyesület tevékenysége széles önkéntes-bázisra épül, akik az egész éves munkában részt vesznek a táborok, rendezvények előkészítésében és megvalósításában, klubok vezetésében, újabb önkéntesek képzésében. Az ő lelkes közreműködésük társadalmi részvételt elősegítő tevékenységünk hatékonyságának is első számú bizonyítéka, hiszen szinte 100%-ban a korábbi célcsoportból, programjaink résztvevői közül kerülnek ki.

GALÉRIA

SZERVEZETI ADATLAP

Alapadatok
A szervezet neve Szentjánosbogár Közhasznú Egyesület
Jogállás közhasznú
Tevékenységi kör Ifjúsági hitélet, támogatás
Adószám 18689156-1-42
Bankszámlaszám 11100104-18689156-35000008
Telefonszám +36-1-266-1336
Email iroda@szentjanosbogar.hu
Web www.szentjanosbogar.hu
Facebook http://www.facebook.com/pages/Szentj%C3%A1nosbog%C3%A1r/153803499369?fref=ts
Az Országos Bírósági Hivatal adatai
Letölthető dokumentumok
Közhasznúsági melléklet kozhasznusagi_jelentes_merleg_2015.pdf
Nyomtatható 1%-os nyi­lat­ko­zat letöltés