Pannontáj- Sokoró Közhasznú Egyesület

Pannontáj- Sokoró Közhasznú Egyesület

1% -ot gyűjtő szervezet
Közhasznú településfejlesztés (kht)

A megosztásod is segítség! Köszönjük!

Maci

MIRE GYŰJTÜNK?

Ifjúsági programok megvalósításához sportszerekre, társasjátékokra, egyéb fejlesztőeszközökre.

SZERVEZET CÉLJAI

Az egyesület érdekvédelmi, társadalmi szervezet, melynek fő célja a Sokoró- Pannontáj Natúrpark, illetve a területén elhelyezkedő települések fejlesztése.

Videó

RÓLUNK

SZERVEZET CÉLJAI

Az egyesület érdekvédelmi, társadalmi szervezet, melynek fő célja a Sokoró- Pannontáj Natúrpark, illetve a területén elhelyezkedő települések fejlesztése.

JELENLEGI TEVÉKENYSÉGEK

Ifjúságfejlesztés, közösségfejlesztés, tehetséggondozás

ELMÚLT ÉVEKBEN ELÉRT EREDMÉNYEK

Több ifjúsági programsorozatot valósítottunk meg a térség fiataljainak részvételével, jelenleg a térség 29 településének tájérték felmérését végezzük.

GALÉRIA

SZERVEZETI ADATLAP

Alapadatok
A szervezet neve Pannontáj- Sokoró Közhasznú Egyesület
Jogállás közhasznú
Tevékenységi kör Közhasznú településfejlesztés (kht)
Irányítószám 9111
Város Tényő
Cím Árpád u. 18.
Adószám 18222391-1-08
Bankszámlaszám 10101528-08463700-01003006
Telefonszám +36-30-2049824
Email szekely.rita@pannontaj.hu
Web www.pannontaj.hu
Facebook https://www.facebook.com/pannontaj?ref=hl
Az Országos Bírósági Hivatal adatai
Szervezet státusza Jogerős határozat alapján módositott
Tisztviselők neve Székely Rita elnök
Nyilvántartási száma 62420 / 2014
Alapítási éve 2011
Célok Az egyesület érdekvédelmi, társadalmi szervezet, melynek fő célja a Sokoró- Pannontáj Natúrpark, illetve a területén elhelyezkedő települések fejlesztése. A kulturális és természeti értékek megóvása, történelmi hagyományok ápolása. Az egyesület tevékenyen részt vesz a kulturális- és közéletben. Társadalmi öntevékenység és a közösségi élet fellendítése. Néphagyományok, hagyományteremtő és ?óvó kezdeményezések, a kézművesség támogatása, a térségben alkotó tevékenységet folytató emberek, vállalkozások összefogása. Környezeti nevelés, az ehhez kapcsolódó ismeretek és módszerek gyűjtése és terjesztése, a környezeti nevelők munkájának segítése, a közöttük lévő együttműködés támogatása és szervezése. A természet és az ember tiszteletén alapuló etika formálása, a környezettudatos gondolkodás felelősségének szorgalmazása, környezetvédelmi tevékenységek. Az ökológiai fenntarthatósághoz szükséges készségek fejlesztése. Kiadványok szerkesztése és kiadása, hirdetések megjelentetése. Alkotótáborok, továbbképzések, tanfolyamok szervezése és lebonyolítása, egyéb közösségi rendezvényeken való részvétel. Tevékeny részvétel a térség fejlesztésében, az ilyen irányú kezdeményezések segítése, felkarolása. Turisztika, falusi turizmus fellendítése a helyi vállalkozók bevonásával. Kapcsolattartás s hasonló célkitűzésekkel alakult társadalmi szervezetekkel és a térség érdeklődő befogadó közönségével. Kapcsolattartás a térségi önkormányzatokkal, a térség vállalkozóival, civil szervezeteivel. Pályázati tanácsadással, pályázatfigyeléssel és pályázatírással segíti a térségben élő vállalkozások, önkormányzatok, civil szervezetek fejlődését. A vállalkozások közötti együttműködés elősegítése, a kommunikáció biztosítása. Bemutatókon, vásárokon való részvétel ösztönzése, kínálkozó lehetőségek kihasználása. A felnőttképzés minőségi fejlesztése. A felnőttképzés elméletének és módszertanának fejlesztése. Kísérleti projektek kezdeményezése az új elméleti eredmények gyakorlati alkalmazása céljából. A felnőttképzés új tudományos eredményeinek közzététele, hazai megismertetése. Az EU tagországok közötti felnőttképzési együttműködések erősítése. A nemzetközi felnőttképzési együttműködések előmozdítása valamennyi kontinensre kiterjedően. Az élethosszig tartó tanulás nemzetközi tapasztalatainak közvetítése. A hazai felnőttképzési intézmények közötti kapcsolattartás és együttműködés erősítése. Szoros kapcsolat kialakítása a térség alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményeivel, bemutató programok, foglalkozások szervezése a tanulók számára, a tehetséges fiatalok bemutatkozására lehetőség biztosítása. OKJ-s képzésben részt vevő tanulók foglalkoztatásának ösztönzése. Szakmai tapasztalatok átadása. Új, innovatív technológiák bevezetésének ösztönzése. A térségben élő vállalkozók számára információhoz jutás elősegítése vállalkozásaik fejlesztése érdekében. Rendszeres szakmai fórumok összehívása.
Letölthető dokumentumok
Nyomtatható 1%-os nyi­lat­ko­zat letöltés