Palánta Sorsfordító Alapítvány

Palánta Sorsfordító Alapítvány

1% -ot gyűjtő szervezet
Közhasznú mûvészeti tevékenység (kht)

A megosztásod is segítség! Köszönjük!

SZERVEZET CÉLJAI

Programok szervezése bábelőadásokkal, csoportok létrehozásával, zenés színdarabos gyermekprogramokkal, oktatással, továbbképzéssel
Cél a biblikus értékrend átadása a ma generációjának, az Evangélium megismertetésével.

Videó

RÓLUNK

SZERVEZET CÉLJAI

Programok szervezése bábelőadásokkal, csoportok létrehozásával, zenés színdarabos gyermekprogramokkal, oktatással, továbbképzéssel
Cél a biblikus értékrend átadása a ma generációjának, az Evangélium megismertetésével.

SZERVEZETI ADATLAP

Alapadatok
A szervezet neve Palánta Sorsfordító Alapítvány
Jogállás közhasznú
Tevékenységi kör Közhasznú mûvészeti tevékenység (kht)
Irányítószám 1074
Város Budapest
Cím Rottenbiller u. 24.
Adószám 18168042-1-42
Bankszámlaszám 10400205-02010397-00000000
Telefonszám +36-06-1-3220034
Email psfa@palantamisszio.hu
Web palantamisszio.hu
Facebook http://www.facebook.com/palanta.gyermeklelekmento
Az Országos Bírósági Hivatal adatai
Szervezet státusza Jogerős határozat alapján módositott
Tisztviselők neve Körös Tibor
Nyilvántartási száma 7625 / 2014
Alapítási éve 1999
Célok Az alapítvány a gyermek- és ifjúságvédelem, oktatás, nevelés, családsegítés területén hatékonyan támogatja azokat a szervezeteket, illetőleg egyéneket, akik feladatukat az alábbi területeken végzik: - A gyermekek erkölcsi nevelése, felekezetközi bibliaismereti oktatás, kedvezményes jellemformáló táborok, esetenként hasonló célú könyv, kazetta, ismeretterjesztő anyagok ajándékakciója, koncertek és műsorok szervezése a gyermekek, az ifjúság és a családok részére. - Az ifjúság mentálhigiénés nevelése, a Nemzeti Egészségvédő Intézet megbízásából kidolgozott AIDS- és drogmegelőző, jellemformáló programokban való részvétel, a középiskolákba kiküldött aktivisták szervezése, továbbképzésük összefogása. - A hátrányos helyzetű, illetve félcsaládok fizikai és lelki segítése az oktatott gyermekek környezetében végzett tanácsadó és segélyező munka keretén belül, esetenként jótékonysági előadások, ruhaajándékozási akciók szervezése, nevelési, mentálhigiéniai jellemformáló előadássorozatok rendezése. Az alapítvány a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése területén hatékonyan támogatja azokat a szervezeteket és személyeket, akik az alább felsorolt tevékenységeket végzik: - Hajléktalanok, hátrányos helyzetűek, etnikai kisebbségi csoportok számára rendszeres élelmiszer- és ruhaakciók szervezése, jellemformáló, tanácsadó szolgálat fenntartása. - Hajléktalanok, hátrányos helyzetű társadalomba való visszailleszkedésének elősegítése, foglalkoztatás és jellemformálás útján. - Hajléktalanok és hátrányos helyzetű családok szociális segítése céljából állandó jótékonysági raktár létrehozása és üzemeltetése. Az alapítvány egyházaktól függetlenül, az egyetemes emberi értékek megismertetése körében feladatának tekinti az Evangélium, a Biblia életformáló hatása érvényesülésének elősegítését a társadalom minden rétege számára oktató és ismeretterjesztő irodalom (könyvek, füzetek, kazetták plakátok, szórólapok) kiadásával és terjesztésével. Az alapítvány közösségek szervezésével is igyekszik megteremteni azokat a társadalmi szigeteket, amelyek az alapítvány céljait maguk is elősegítik. Mindennek érdekében alkalmas személyek képzését, illetve továbbképzését támogatja.
Letölthető dokumentumok
Nyomtatható 1%-os nyi­lat­ko­zat letöltés