NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYI TÁRSASÁG

NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYI TÁRSASÁG

1% -ot gyűjtő szervezet
Bölcsészettudomány
email nmtt@iif.hu
telefon +36-1-3214407
adószám 19007689-1-41

1% - a független magyarságtudományért

A megosztásod is segítség! Köszönjük!

MIRE GYŰJTÜNK?

1% - a független magyarságtudományért

A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság stratégiai célja, hogy politikailag és anyagilag független tudományos társaságként működjék, ehhez kérjük az Ön támogatását. Az 1%-ból befolyó összeg e stratégiai cél megvalósítását segítheti. 

SZERVEZET CÉLJAI

A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság elősegíti a magyar nyelv, kultúra és társadalom nemzeti egyoldalúságtól mentes tudományos vizsgálatát, a hungarológia művelésével foglalkozó kutatók, oktatók és egyéb szakemberek együttműködését.

Videó

RÓLUNK

SZERVEZET CÉLJAI

A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság elősegíti a magyar nyelv, kultúra és társadalom nemzeti egyoldalúságtól mentes tudományos vizsgálatát, a hungarológia művelésével foglalkozó kutatók, oktatók és egyéb szakemberek együttműködését.

JELENLEGI TEVÉKENYSÉGEK

A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság lehetővé teszi az egyes országok kutatói között a rendszeres információcserét, az eredményekről való tájékoztatást. Közzéteszi az egyes hungarológiai műhelyek, első körben a külföldi hungarológiai tanszékek, katedrák, intézetek stb. bemutatkozásait. A Társaság egyik fő tevékenysége tudományos előadások, tanácskozások, konferenciák rendezése. 1981 óta ötévenként egy-egy jelentős hungarológiai műhelynek helyet adó egyetemmel közösen tartja meg nemzetközi hungarológiai kongresszusait. Újabb kezdeményezése a fiatal kutatók bemutatkozását segítő háromévente megrendezett doktoriskolák konferenciája.
A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság másik fő tevékenységeként rendszeresen megjelenő kiadványokban ismerteti a működési körét érintő tudományágakban folyó nemzetközi munka eredményeit. A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság két folyóirata – az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelenő Hungarian Studies és a Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények – kiadásában vesz részt.

ELMÚLT ÉVEKBEN ELÉRT EREDMÉNYEK

A 2015. augusztus 27–28-án Pécsen „Az Időértelmezések a magyarságtudományokban” címmel megrendezett nemzetközi doktoriskolai konferenciák sorozatának ötödik találkozóján két nap alatt 10 egyetemről érkezett 33 előadó, illetve két plenáris előadó tartott előadást, a hazai felsőoktatási intézmények doktoriskolái mellett jelen voltak a kolozsvári, a komáromi, az újvidéki és a jyväskyläi műhelyek képviselői is.

A 2016. augusztus 22-26. között Pécsen megrendezett „Kultúra- és tudományköziség – magyarságtudomány a 21. században” címmel megrendezett VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus hasznosan szolgálta a több száz előadó tudományos eszmecseréjétől várható hosszú távú befektetés fő célját, a magyarságtudomány nemzetközi népszerűsítését, valamint feladatainak és küldetésének definiálását a tudományköziség kontextusában. 40 szimpóziumon 506 előadás hangzott el, a résztvevők 25 ország 128 intézményét képviselték.

Folyamatosan jelennek meg kiadványaink:
http://hungarologia.net/conferences-and-congresses/magyar-nemzetkozi-hungarologiai-kongresszusok/magyar

SZERVEZETI ADATLAP

Alapadatok
A szervezet neve NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYI TÁRSASÁG
Jogállás közhasznú
Tevékenységi kör Bölcsészettudomány
Adószám 19007689-1-41
Bankszámlaszám 11991102-02102744-00000000
Telefonszám +36-1-3214407
Email nmtt@iif.hu
Web http://hungarologia.net/news/
Az Országos Bírósági Hivatal adatai
Letölthető dokumentumok
Nyomtatható 1%-os nyi­lat­ko­zat letöltés