Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoport Közalapítvány

Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoport Közalapítvány

1% -ot gyűjtő szervezet
Tûzoltás, egyéb katasztrófaelhárítás támogatása
telefon +36-30-2399001
adószám 18431276-1-05

A megosztásod is segítség! Köszönjük!

Maci

MIRE GYŰJTÜNK?

Az alapítvány elsődleges célja egy ügyeleti rendszer kiépítése, ami lehetővé teszi, hogy munkaviszonyban foglalkoztassuk a mentési feladatokat ellátó, nagy tapasztalattal rendlelkező önkénteseinket, akik ezáltal sokkal több időt és energiát tudnának a mentési feladatokra, valamint arra fordítani, hogy biztosítsák az alapítványi cél ellátásának folytonosságát. Hosszú távon az alapítvány mentési céljait ellehetetleníti az az állapot, hogy az önkéntes segítők és együttműködők a megélhetésüket biztosító munkájuk mellett látják el katasztrófák, vagy speciális tudásukat igénylő helyzetek esetében feladatukat.

További célunk, hogy a kutyák mentési feladatok elvégzéséhez szükséges kiképzése biztosított legyen, melyhez az alapítványunk területén kiépíteni tervezett gyakorlópálya biztosít hátteret. 

SZERVEZET CÉLJAI

Az alapítvány célja a mentésben sok eredményt felmutató és híressé vált Mancshoz hasonló adottságokkal rendelkező kutyák felkutatásának, képzésének, felkészítésének támogatása, valamint katasztrófa esetén az eltűnt és áldozatul esett személyek (állatok) felkutatása.

Videó

RÓLUNK

SZERVEZET CÉLJAI

Az alapítvány célja a mentésben sok eredményt felmutató és híressé vált Mancshoz hasonló adottságokkal rendelkező kutyák felkutatásának, képzésének, felkészítésének támogatása, valamint katasztrófa esetén az eltűnt és áldozatul esett személyek (állatok) felkutatása.

JELENLEGI TEVÉKENYSÉGEK

Az önkéntesek ugyanakkor nem csak a kiképzésben, oktatásban vesznek részt, hanem katasztrófahelyzetben éles bevetések során látják el a mentési feladatokat. Az alapítvány önkéntesei Magyarországon éves szinten 120-150 bevetést hajtanak végre. Ezen belül sor kerül:
élő és halott személyek felkutatására és mentésére,
állatmentésre,
vagyonmentésre,
műszaki mentésre,
víz felszíni/alatti kutatásokra,
magasból/mélyből mentésre.

A kutyák mentési feladatok elvégzéséhez szükséges kiképzését, valamint az önkéntesek oktatását a mentési feladatok élethű szimulációját lehetővé tévő területen, egy mesterségesen kialakított gyakorlópályán biztosítja az alapítvány. Található itt egy alpintorony, mely egy 7-es erősségű földrengést jelképez, egy egyedülálló búvármedence, mely egy zárt térnek minősülő, 10 méter mély csőben végződik.
Ezen a gyakorlópályán kerül sor az ország különböző pontjairól érkező csoportok oktatására, valamint a szükséges vizsgák megszervezésére, gyakorlásra, tanfolyamok, képzések, rendezvények megszervezésére, lebonyolítására.

ELMÚLT ÉVEKBEN ELÉRT EREDMÉNYEK

Alapítványunk nyerte el 2015 évben az Eupai Polgári Díjat, ami az eddig elért eredmények, az eddigi tevékenyégek szimbolikus, országhatárokon átnyúlú elismerésének minősül.
2015-ben számos riasztáshoz kaptunk segítségkérő felkérést, melyek során eltünt személy keresésében, mentésében vettünk részt. Ezek között említendő a Nepáli földrengés, ahol csapatunk is segített a földrengés súlytotta lakosság megtalálásában, kimentésében.
Az emberi mellett az állati életek mentésében is aktívan részt vettünk. Helyi állatvédő szervezetekkel közösen segítettünk kútba, aknába esett, mocsáros területen ragadt bajbajutott kutyákon.

GALÉRIA

SZERVEZETI ADATLAP

Alapadatok
A szervezet neve Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoport Közalapítvány
Jogállás közhasznú
Tevékenységi kör Tûzoltás, egyéb katasztrófaelhárítás támogatása
Irányítószám 3533
Város Miskolc
Cím Lónyai M. u. 2.
Adószám 18431276-1-05
Bankszámlaszám 10402764-27615968-00000000
Telefonszám +36-30-2399001
Email mancsi112@gmail.com
Web www.spider112.hu
Az Országos Bírósági Hivatal adatai
Szervezet státusza Jogerős határozat alapján módositott
Tisztviselők neve Csibi Károly
Nyilvántartási száma 1433 / 2011
Alapítási éve 1998
Célok A polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvényben, valamint a mentésben való részvétel szabályairól szóló 196/1996. (XII.22.) Korm. rendeletben meghatározott mentési feladatok magasszintű ellátásának folyamatos biztosítása. Ezen belül a közigazgatási szervek, fegyveres szervezetek, egyházak, egyéb társadalmi, illetve karítatív szervezetek, jogi, illetve természetes személyek katasztrófa- és vészhelyzetekben kifejtett élet- és vagyonmentést, valamint a hátrányos következmények elhárítását és enyhítését célzó tevékenységeinek
Letölthető dokumentumok
Közhasznúsági melléklet eb00036104.pdf
Nyomtatható 1%-os nyi­lat­ko­zat letöltés