Mérték Médiaelemző Műhely

Mérték Médiaelemző Műhely

1% -ot gyűjtő szervezet
Többcélú és egyéb jogvédelem

A megosztásod is segítség! Köszönjük!

Maci

MIRE GYŰJTÜNK?

Célunk a szervezet kiegyensúlyozott további működésének biztosítása annak érdekében, hogy legfontosabb alaptevékenységünket tovább folytathassuk.

- sajtószabadság index ismételt megvalóstíása

- soft censorship jelentés 2015

- a médiahatóság működésének monitoringja

- médiapiaci fejlemények és állami reklámköltés nyomon követése

- nyilvános megjelenések és események szervezése, megvalósítása

SZERVEZET CÉLJAI

A Mérték Médiaelemző Műhely egy 2011-ben alapított civil és szakmai szervezet, a vélemény- és sajtószabadság elkötelezett támogatója. Vállalt feladata, hogy a médiakörnyezet szisztematikus elemzésével járuljon hozzá a médiaszabadságról folytatott európai és magyar diskurzushoz.

Videó

RÓLUNK

SZERVEZET CÉLJAI

A Mérték Médiaelemző Műhely egy 2011-ben alapított civil és szakmai szervezet, a vélemény- és sajtószabadság elkötelezett támogatója. Vállalt feladata, hogy a médiakörnyezet szisztematikus elemzésével járuljon hozzá a médiaszabadságról folytatott európai és magyar diskurzushoz.

JELENLEGI TEVÉKENYSÉGEK

A Mérték jogi elemzéseket végez, monitorozza a médiahatóság tevékenységét, hatásvizsgálatokat folytat, amelyek révén felmérhető az új médiatörvények szélesebb piaci, tartalomkínálatra gyakorolt, illetve az újságírói magatartásokra gyakorolt hatása, eredményeivel folyamatosan jelen van a hazai és nemzetközi nyilvánosság szakmai és civil fórumain, elősegítve a sajtószabadság érvényesülését és a demokrácia elveinek megfelelő nyilvánosság működését. A szabályozás végrehajtásának nyomon követése a médiahatóság határozatainak elemzése mellett – ide értve a médiatartalmakkal, a műsorszolgáltatási jogosultságokkal és a támogatásokkal kapcsolatos határozatokat – a kapcsolódó bírósági ítéletek, valamint a társszabályozási szervezetek döntéseinek elemzésére is kiterjed. Tevékenységével a Mérték pótolni igyekszik a médiahatóság működési transzparenciájának hiányát, és megalapozott kiindulópontokat szolgáltat a médiaszabályozás ás a médiapolitika jövőbeli újragondolásához.

ELMÚLT ÉVEKBEN ELÉRT EREDMÉNYEK

Eddigi tevékenységének fontosabb eredményei: a magyar médiahatóság határozatainak folyamatos monitorozása és elemzése, tendenciák és visszaélések felmutatása; az újságírók, a médiatulajdonosok és médiamenedzserek, valamint a közönség attitűdjeit, véleményét tükröző sajtószabadság-index; tartalomelemzés a médiaszabályozás közéleti tájékoztatásra gyakorolt hatásairól; a médiapiaci folyamatok elemzése, a torzító állami beavatkozások azonosítása; az öncenzúra és a „lágy cenzúra” vizsgálata,
a közönség hírfogyasztási szokásainak elemzése; nyilvános vitasorozat szervezése a médiaszabályozás és a médiapolitika jövőjéről.

GALÉRIA

SZERVEZETI ADATLAP

Alapadatok
A szervezet neve Mérték Médiaelemző Műhely
Jogállás közhasznú
Tevékenységi kör Többcélú és egyéb jogvédelem
Adószám 24246701-1-41
Bankszámlaszám 10700691-67793512-51100005
Telefonszám +36-30-2114553
Email info@mertek.eu
Web http://mertek.eu
Facebook https://www.facebook.com/mertekmediaelemzomuhely?fref=ts
Youtube https://www.youtube.com/channel/UCwOHrklMbsrMrOQEBEW3I9A/videos
Az Országos Bírósági Hivatal adatai
Letölthető dokumentumok
Nyomtatható 1%-os nyi­lat­ko­zat letöltés