MEGÉRTED ALAPÍTVÁNY Részképesség-fejlesztő Oktatási Nevelési és Módszertani Továbbképző Központ, Közhasznú szervezet

MEGÉRTED ALAPÍTVÁNY Részképesség-fejlesztő Oktatási Nevelési és Módszertani Továbbképző Központ, Közhasznú szervezet

1% -ot gyűjtő szervezet
Alapfokú oktatás, támogatás

Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy kiteljesítse képességeit, tehetségét, önmagát!

A megosztásod is segítség! Köszönjük!

Maci

MIRE GYŰJTÜNK?

Az iskola informatika termét új (nem használt) számítógépekkel szeretnénk fölszerelni. 16 darab egyforma gépre van szükség Windows operációs rendszerrel, valamint egy szerverre operációs rendszerrel. Egyéb szoftver és periféria nem tartozik ide az elsődleges célok közé.

Természetesen az iskola kész használt eszközök befogadására, mert mindig kell gépeket cserélni és a termeket is szükséges fölszerelni számítógépekkel. Informatikai eszközök tekintetében komoly lemaradásban van az iskola, a prioritási lista második lépcsőjén az interaktív tábla szerepel. (Továbbá kamera multimédiás oktatáshoz, projector, stb...)

Projectünk célja tehát új számítógépek beszerzése, melyhez 2 millió forintot tervezünk összegyűjteni a nyári szünet megkezdéséig. A nyáron a beszerzést és a telepítést tervezzük lebonyolítani.

SZERVEZET CÉLJAI

Az ALAPÍTVÁNY 2007 szeptembere óta működteti a LABORC ÁLTALÁNOS ISKOLÁT.
Iskolánk egy olyan gyermekközpontú, humánus közösség, ahol a gyermekek fizikai, érzelmi és szellemi biztonsága, az egyéni szükségletek szerinti személyközpontú oktatás és nevelés pedagógiai munkánk alapvetése.

Videó

RÓLUNK

SZERVEZET CÉLJAI

Az ALAPÍTVÁNY 2007 szeptembere óta működteti a LABORC ÁLTALÁNOS ISKOLÁT.
Iskolánk egy olyan gyermekközpontú, humánus közösség, ahol a gyermekek fizikai, érzelmi és szellemi biztonsága, az egyéni szükségletek szerinti személyközpontú oktatás és nevelés pedagógiai munkánk alapvetése.

JELENLEGI TEVÉKENYSÉGEK

A Megérted Alapítvány fő tevékenysége a Laborc Általános Iskola fenntartása és működtetése.
Iskolánk gyermekközpontú, humánus közösség, inklúzív, befogadó iskola.
A közoktatás szerves részeként átjárható az ország általános iskoláival, de szemléletében, módszereiben, feltételeiben alternatívát nyújt:
családias légkör, 12-16 fős kis létszámú osztályokkal
kiemelt, állandó támogató figyelem minden gyermek számára
minden osztályban 2 osztályfőnök pszichopedagógus asszisztens az alsó tagozaton
tanítók és szaktanárok, logopédusok, terapeuták, iskolapszichológusok, szakedzők
a személyre szabott tanulási utak biztosítása, differenciálás
képességfejlesztés és tehetségkibontakoztatás egysége
élménypedagógia, változatos tevékenységek.
Iskolánk annak fontos, aki
aki hisz a gyermeki személyiség egyediségében megismételhetetlenségében
aki szeretné, hogy gyermeke képességeinek és tehetségének kibontakoztatása élményszerűen valósuljon meg
vagy gyermekének fejlődésmenete a beszédfejlődés, a kommunikációs készségek vagy a részképességek területén kissé eltér az átlagostól

ELMÚLT ÉVEKBEN ELÉRT EREDMÉNYEK

2006 óta működő alapítványunk az autizmussal és a pszichés zavarokkal élő gyermekek integrációját tűzte ki céljául. Iskolánkban olyan gyermekek tanulnak akik. jó, gyakran kiemelkedő intellektuális képességeik ellenére sikertelenek, értetlenségben, kitaszítottságban, megbélyegzésben van részük. A Laborc Iskola célja a jó intellektusú autizmussal és pszichés zavarokkal élő gyermekek komplex támogatása, oktatása, fejlesztése, tehetséggondozása.
Az iskola 2007 óta tanévenként 110 gyermek holisztikus szemléletű oktatását, nevelését, fejlesztését végzi 10 kislétszámú osztályban 30 fős szakmai team vezetésével.
Módszereink segítségével jelenleg is 31 autista és 48 pszichés zavarral küzdő gyermek végzi sikeresen az általános iskolát. Autista tanulóink száma évről évre emelkedik: 2010-ben 12%, 2012-ben 25%, 2013-ban 28%, 2014-ben már 36%.
Tanulóink Budapest egész területéről, Pest megyéből, sőt időnként távolabbi településről érkeznek.
2008. óta 109 tanulónk fejezte be sikeresen az általános iskolát, és kezdte meg tanulmányait különböző középiskolákban.

GALÉRIA

SZERVEZETI ADATLAP

Alapadatok
A szervezet neve MEGÉRTED ALAPÍTVÁNY Részképesség-fejlesztő Oktatási Nevelési és Módszertani Továbbképző Központ, Közhasznú szervezet
Jogállás közhasznú
Tevékenységi kör Alapfokú oktatás, támogatás
Irányítószám 1038
Város Budapest
Cím Temes utca 11. G/3.
Adószám 18125342-1-41
Bankszámlaszám 12010501-00144412-00100001
Telefonszám +36-30-2433434
Email laborc.suli@gmail.com
Web www.laborciskola.hu
Facebook https://www.facebook.com/LaborcSuli?fref=ts
Youtube https://www.youtube.com/watch?v=e0X-VISXNPE
Az Országos Bírósági Hivatal adatai
Szervezet státusza Jogerős határozat alapján módositott
Tisztviselők neve Ballai László, Ronkay László, Erdős Gáborné
Nyilvántartási száma 10119 / 2007
Alapítási éve 2007
Célok Részképességzavar fejlesztő központ és oktatási intézmény létrehozása és működtetése, továbbképzés, kutatás.
Letölthető dokumentumok
Nyomtatható 1%-os nyi­lat­ko­zat letöltés