Magyar Szegénységellenes Alapítvány

Magyar Szegénységellenes Alapítvány

1% -ot gyűjtő szervezet
Többcélú és egyéb gazdasági érdekképviselet
email hapn@hapn.hu
telefon +36-30-2988826

Hallasd a hangod!

A megosztásod is segítség! Köszönjük!

Maci

MIRE GYŰJTÜNK?

Szegénységben élők érdekeinek érvényesítésére, az érdekvédelem eszközeiről és lehetőségeiről tájékoztató fórumok szervezésére. Hátrányos helyzetű régiókban élő jövedelmi szegény családok elérésére, illetve támogatásukat szolgáló programok lebonyolítására.

Továbbá, a velünk informálisan együttműködő szervezetek támogatására, valamint a velük együtt dolgozó hátrányos helyzetű csoportok lehetőségeinek és érdekvédelmi eszközeinek fejlesztésére, annak érdekében, hogy biztosítani tudják méltó megélhetésüket és a társadalom aktív részesei legyenek.

SZERVEZET CÉLJAI

A szervezet célja a szegénységben élők hangjának hallatása, megerősítése, illetve a közösségszervezés módszertanát felhasználva a szegénységben élő csoportok érdekeinek képviselete és képessé tétele. Továbbá, a gyermekszegénység és kirekesztés elleni aktív küzdelem.

Videó

RÓLUNK

SZERVEZET CÉLJAI

A szervezet célja a szegénységben élők hangjának hallatása, megerősítése, illetve a közösségszervezés módszertanát felhasználva a szegénységben élő csoportok érdekeinek képviselete és képessé tétele. Továbbá, a gyermekszegénység és kirekesztés elleni aktív küzdelem.

JELENLEGI TEVÉKENYSÉGEK

A szervezet három fő stratégiai elemmel rendelkezik: közfoglalkoztatás, jövedelmi szegénység és gyermekszegénység. A közösségszervezés módszertanát felhasználva a Közmunkásmozgalom a Jövőért csoporttal a közmunkában dolgozókat tesszük képessé arra, hogy fellépjenek saját érdekeikért, illetve, hogy hatással tudjanak lenni az őket érintő döntésekre.
A jövedelmi szegénység témáján belül hosszú távú célunk a megfelelő minimumjövedelem bevezetése, illetve rövid távon a segélyek csökkentésének és járási szintre kihelyezésének problémáira kívánjuk felhívni a figyelmet országos és helyi kampányokon keresztül. A méltó megélhetésért küzdő koalíciókat hozunk létre.
A gyermekszegénységet a Szécsényi kistérségben tanodaprogramokon keresztül, valamint a szülőkkel és tanárokkal együttműködve kívánjuk csökkenteni, illetve a szegregátumokban végzett közösségi szociális munka és közösségfejlesztés eszközrendszerével. Részt veszünk a gyermekvédelmi jelzőrendszer munkájában. Adományokat fogadunk és osztunk a helyi partnerekkel együttműködve. Kutatásokat is végzünk a három fő stratégiai témában.

ELMÚLT ÉVEKBEN ELÉRT EREDMÉNYEK

A közfoglalkoztatás terén rendkívül fontos eredmény, hogy 2012-ban megalakult a Közmunkás Mozgalom a Jövőért csoport. Ez a kialakult közösség jelenti az alapját az eddig megszervezett 3 nyomásgyakorló akciónak (demonstráció, sajtótájékoztató, nyílt levél) és a 6 kisebb, egyedi ügynek. Ugyanakkor szükség volt a különböző típusú képzések sorozataira, melyek esetenként a piknikekbe, heti találkozókba építve fejlesztették a tagok érdekérvényesítési képességeit. Továbbá, nagyon fontos eredmény, hogy a 8. kerületben elérte a csoport, hogy a közmunkások bérét időben fizessék ki, ezzel elkerülve a kilakoltatást. A közfoglalkoztatási csapda című kiadványunkban azokra a nehézségekre hívjuk fel a figyelmet, melyekkel a közmunkások szembenéznek. Végeztünk egy kutatást a magyar minimumjövedelmi rendszer alapjaként értelmezhető segélyekről, illetve képzéseket, tanulmányutakat szervezünk szegénységben élőknek és a velük dolgozó civil szervezeteknek. Továbbá, kialakítottunk 8 gyerekházat, működtetünk 2 tanodát és 2 településen végzünk közösségi szociális munkát, illetve működtetünk önkéntespontot.

GALÉRIA

SZERVEZETI ADATLAP

Alapadatok
A szervezet neve Magyar Szegénységellenes Alapítvány
Jogállás közhasznú
Tevékenységi kör Többcélú és egyéb gazdasági érdekképviselet
Irányítószám 1073
Város Budapest
Cím Erzsébet körút 17. 5./19.
Adószám 18123687-1-42
Bankszámlaszám 11706023-20002736-00000000
Telefonszám +36-30-2988826
Email hapn@hapn.hu
Web www.mszeh.hu
Facebook www.facebook.com/mszeh.hapn
Az Országos Bírósági Hivatal adatai
Szervezet státusza Jogerős határozat alapján módositott
Tisztviselők neve Baranyi Éva
Nyilvántartási száma 10040 / 2014
Alapítási éve 2006
Célok a magyarországi szegénység mélységének és kiterjedtségének csökkentése, elsősorban a Magyar Szegénységellenes Hálózat nevet viselő informális együttműködés tevékenységének támogatásával.
Letölthető dokumentumok
Közhasznúsági melléklet pk-142_2014_05_29_.pdf
Nyomtatható 1%-os nyi­lat­ko­zat letöltés