Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége/MADÁSZSZ

Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége/MADÁSZSZ

1% -ot gyűjtő szervezet
Nonprofit ernyõszervezetek, szövetségek

A megosztásod is segítség! Köszönjük!

Maci

MIRE GYŰJTÜNK?

A jelenleg futó Dro§osultság projektünk után is szeretnénk folytatni a kialakított új intézmények munkáját. Lásd részletes leírást, bemutatást a honalpon, itt: http://madaszsz.hu/norveg_proj.php

SZERVEZET CÉLJAI

A MADÁSZSZ küldetése, a prevenciós és ártalomcsökkentő színtéren zajló tevékenységek együttes hatékonyságának növelése, valamint lehetőségek teremtése a tagszervezetek hatékony működéséhez. Mindezt kutatások, képzési programok, érdekérvényesítő és egyéb tevékenységek megfelelő összekapcsolásával.

Videó

RÓLUNK

SZERVEZET CÉLJAI

A MADÁSZSZ küldetése, a prevenciós és ártalomcsökkentő színtéren zajló tevékenységek együttes hatékonyságának növelése, valamint lehetőségek teremtése a tagszervezetek hatékony működéséhez. Mindezt kutatások, képzési programok, érdekérvényesítő és egyéb tevékenységek megfelelő összekapcsolásával.

JELENLEGI TEVÉKENYSÉGEK

Jelenlegi fő tevékenységünk/ projektünk:
Dro§osultság – egy kirekesztett társadalmi csoport kirekesztett segítőinek érdekképviselete (NCTA-2013-4196-M1)
A projekt időintervalluma: 2013. október 1 – 2015. szeptember 30. (24 hónap)
A projekt rövid összefoglalása
A projekt célja a MADÁSZSZ, valamint a bevont szervezetek képessé tétele a kedvezőtlen körülményekre válaszoló, proaktív alkalmazkodásra, valamint hangsúlyos és szintén proaktív érdekérvényesítő tevékenység kialakítása országos és helyi szinten a szakmapolitikai kontextus megváltoztatása, a szakmai szempontokat tiszteletben tartó erősebb és célzottabb kormányzati szerepvállalás erősítése érdekében.
A projekt keretében szakmai/szervezeti működéssel kapcsolatos és érdekérvényesítési/kommunikációs kompetenciákat fejlesztő képzések zajlanak, kialakításra kerül a Kábítószerügyi Civil Koordinációs Bizottság, és a Drogszakmai Civil Ombudsman intézménye, ill. facilitáljuk a helyi érdekérvényesítő tevékenységeket.

ELMÚLT ÉVEKBEN ELÉRT EREDMÉNYEK

http://madaszsz.hu/doku.php

GALÉRIA

SZERVEZETI ADATLAP

Alapadatok
A szervezet neve Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége/MADÁSZSZ
Jogállás közhasznú
Tevékenységi kör Nonprofit ernyõszervezetek, szövetségek
Irányítószám 1118
Város Budapest
Cím Ménesi út 75. mfszt./2/A.
Adószám 18185009-1-42
Bankszámlaszám 10103104-54058000-01000003
Telefonszám +36-1-2208776
Email madaszsz@gmail.com
Web www.madaszsz.hu
Facebook https://www.facebook.com/madaszsz?ref=ts&fref=ts
Youtube https://www.youtube.com/channel/UCmY7bDoABs_gYY4Hrbloujg
Az Országos Bírósági Hivatal adatai
Szervezet státusza Jogerős határozat alapján módositott
Tisztviselők neve Gondi János
Nyilvántartási száma 11115 / 2011
Alapítási éve 2004
Célok a szövetség, mint nevében is jelzi, tevékenységét a kábítószerügyi koordináció stratégiai területei közül elsődlegesen a prevenciós és ártalomcsökkentő szervezetek körében végzett érdekérvényesítés területén fejti ki. A Szövetség tevékenysége kiterjed továbbá különböző prevenciós/egészségfejlesztő programok, illetve az alacsonyküszöbű és ártalomcsökkentő szolgáltatások kialakításának, működtetésének, monitorozásának, fejlesztésének támogatására; az ezeken a területeken végzett oktatások, szakmai képzések, konferenciák szervezésére, lebonyolítására; nemzetközi tapasztalatok magyarországi elterjesztésére; továbbá a tevékenységi területét érintő kutatási tevékenységre.
Letölthető dokumentumok
Közhasznúsági melléklet 2013_beszamolo.pdf
Nyomtatható 1%-os nyi­lat­ko­zat letöltés