Laurus Szociális és Kulturális Egyesület

Laurus Szociális és Kulturális Egyesület

1% -ot gyűjtő szervezet
Családi problémák kezelése

A megosztásod is segítség! Köszönjük!

Maci

MIRE GYŰJTÜNK?

Adományokat prevenciós házunk fejlesztésére, működtetésére és kapacitásunk bővítésére gyűjtünk. Prevenciós programjainkat Miskolc-Vasgyár városrészében valósítjuk meg, lehetőség szerint pályázati finanszírozásból, jelenleg szűkös idő és anyagi keretek között, korlátozott befogadóképességgel. A bérelt épületünk sajnos elavult, a fűtési rendszer és a vizesblokk felújításra szorul. Kisebb munkálatokat a prevenciós programokban résztvevő fiatalokkal közösen már elvégeztünk, a szükséges eszközök nagy részét és bútorokat pályázati forrásból sikerült biztosítani. Jelenlegi munkatársaink sajnos leterheltek, főállású munkájuk mellett végzik feladatukat. Szeretnénk a fiatalok számára folyamatosan előrhetőek lenni és az iskolán kívüli időszakokban fejlesztő, szabadidős lehetőséget biztosítani.

SZERVEZET CÉLJAI

Az Egyesület tevékenységeit "szociális, kulturális és oktatási szükségletek felmérése, ellátásuk megszervezése és fejlesztése" érdekében végzi.

Videó

RÓLUNK

SZERVEZET CÉLJAI

Az Egyesület tevékenységeit "szociális, kulturális és oktatási szükségletek felmérése, ellátásuk megszervezése és fejlesztése" érdekében végzi.

JELENLEGI TEVÉKENYSÉGEK

Tevékenységünk két fő területe 2016-ban:
- szenvedélybeteg-ellátás, ezen belül Szenvedélybetegek Nappali Ellátása; pályázatból és önkéntes munkában finanszírozott tűcsere szolgáltatás és utcai megkereső tevékenység
- miskolci fiatalok számára nyújtott célzott és javallott prevenciós programok, sport - és egyéb szabadidős, - kulturális, kompetenciafejlesztő programok.
Tevékenységünk mindkét helyszíne Miskolc-Vasgyár városrészben található.

Jellemző célcsoportok:
- mélyszegénységben, szegregátumokban élő, hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családjaik
- iskolai oktatásból lemorzsolódott fiatalok
- alkalmi drogfogyasztók és szenvedélybetegek (pszichoaktív anyagoktól függők és viselkedési addikcióktól szenvedők)
- roma nők
- alacsony iskolai végzettségű fiatalok és felnőttek

ELMÚLT ÉVEKBEN ELÉRT EREDMÉNYEK

2014-ben létrehoztuk az Önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján Miskolc első Szenvedélybetegek Nappali Ellátását. Intézményünk férőhelye 50 fő. Mivel az intézmény igénybevételének törvényi feltétele a 16. év betöltése, ezért a 16 év alatti szerfogyasztókkal az intézményi ellátáson kívül, önkéntes munkában foglalkoztunk.
A miskolci iskolák, szervezetek felkérésére rendszeresen kábítószer-prevenciós programokat tartunk.
A Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) felkérésére elkészítettük Miskolc Megyei Jogú Város Kábítószer Ellenes Stratégiáját.
2015-től "Gyerekszoba" programunk keretében hátrányos helyzetű családokkal foglalkozunk, melyben egyszerre fejlesztjük a gyermekek tanulási képességeit és a szülők szülői kompetenciáit. Jelenleg önkéntes munkával tartjuk fenn a programot.
2015-16-ban Szirmabesenyőn a Fiatalkorúak Regionális BV Intézetében addiktológiai konzultációt, visszaesést megelőző tréninget tartunk. A szabaduló fiatalok számára biztosítjuk az utógondozást, a felépülési munka folytatásának lehetőségét.

GALÉRIA

SZERVEZETI ADATLAP

Alapadatok
A szervezet neve Laurus Szociális és Kulturális Egyesület
Jogállás közhasznú
Tevékenységi kör Családi problémák kezelése
Irányítószám 3534
Város Miskolc
Cím Iván utca 57 IV/2
Adószám 19331753-1-05
Bankszámlaszám 10918001-00000062-48290003
Telefonszám +36-20-217-6443
Email laurusegyesulet@gmail.com
Facebook https://www.facebook.com/Laurus-Szociális-és-Kulturális-Egyesület
Az Országos Bírósági Hivatal adatai
Szervezet státusza Bejegyzett
Tisztviselők neve Honti Zalán György
Nyilvántartási száma 64375 / 2007
Alapítási éve 2007
Letölthető dokumentumok
Közhasznúsági melléklet 2015._evi_kozhasznu_beszamolo.pdf
Nyomtatható 1%-os nyi­lat­ko­zat letöltés