Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány

Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány

1% -ot gyűjtő szervezet
Többszintû és egyéb gyermekoktatás, támogatás

A megosztásod is segítség! Köszönjük!

Maci

MIRE GYŰJTÜNK?

Diagnosztikai kapacitásbővítés infrastrukturális fejlesztésekkel is együtt kell járjon, így vizsgálóhelyiségeinket a gyermekek problémájának megfelelően tudnánk „tematizálni” (pl. koraszülött, csecsemő; egyéb neurológia; pszichiátria), ehhez építészeti átalakítások ill eszközvásárlás szükséges.

Autizmus irányú képzéseink minél gyakoribb beindítására, igény szerinti fejlesztésére, továbbá nappali ellátó modellprogramunk továbbműködtetésére gyűjtünk. Ehhez oktatótermeinkk felújítása (székek vásárlása) szükséges.

Koraszülöttek preventív szemléletű ellátásához szükséges fejlesztéseket, illetve munkatársaink bérköltségét központi források nem támogatják.

 

SZERVEZET CÉLJAI

Budapesten környékén élõ, 0-5 éves, eltérõ fejlõdésű, ill fejlődés szempontjából veszélyeztetett csecsemõk, fogyatékos kisgyermekek diagnosztikai vizsgálatát, fejlesztését, terápiás ellátását végzi, szülõk bevonásával. Felvállalja a területen tevékenykedõ szakemberek képzését, továbbképzését.

Videó

RÓLUNK

SZERVEZET CÉLJAI

Budapesten környékén élõ, 0-5 éves, eltérõ fejlõdésű, ill fejlődés szempontjából veszélyeztetett csecsemõk, fogyatékos kisgyermekek diagnosztikai vizsgálatát, fejlesztését, terápiás ellátását végzi, szülõk bevonásával. Felvállalja a területen tevékenykedõ szakemberek képzését, továbbképzését.

JELENLEGI TEVÉKENYSÉGEK

A kora gyermekkori intervenció több szakember (gyermekorvos, gyógypedagógus, mozgásterapeuta, stb.) együttes munkáját feltételezi, és szem előtt tartja a gyermek állapotát és a család igényeit, körülményeit. Célja a gyermek egészségének és jólétének biztosítása, a családi kompetenciák erősítése, a fejlődési késések minimalizáslása.
Évente 500 gyermek diagnosztikus vizsgálatát végezzünk, és 400-450 gyermek kap folyamatos komplex ellátást Központunkban. Az ellátás formái a fejlődés nyomonkövetésétől, egyéni gyógypedagógiai és mozgásfejlesztésen, az ambuláns kiscsoportos fejlesztőfoglalkozásokon át (pl. zene és mozgáscsoportok, beszédindító csoportok, szociális kompetenciák fejlesztésére irányuló csoportok) a nappali ellátást is biztosító, integrációt előkészítő programokig, valamint a gyógypedagógiai óvodáig terjednek. A központ kulcskompetenciái a koraszülött csecsemők prevenciós szemléletű ellátása, az autizmussal élő és a súlyosan és halmozottan sérült kisgyermekek komplex ellátása. Akkreditált felnőttképzési intézményként jelenleg 10 pedagógus továbbképzést hirdetünk.

ELMÚLT ÉVEKBEN ELÉRT EREDMÉNYEK

Budapesti Korai Fejlesztő Központ több mint 20éve végzi a 0-5 (6) éves korú, eltérő fejlődésű, vagy fejlődési zavar szempontjából veszélyeztetett csecsemők és kisgyermekek komplex kivizsgálását, egyénre szabott fejlesztését és rehabilitációs terápiáját törekedve a magas színvonal fenntartása mellett a szolgáltatási portfólió folyamatos bővítésére is. Intézményünk kiemelkedő szerepet kapott az utóbbi években a legfiatalabb korosztály (0-3 éves kor) komplex diagnosztikus vizsgálatában, egyedülálló gyógypedagógiai óvodát indított 2010-ben súlyosan és halmozottan sérült gyermekek számára, és modellprogramként funkcionáló többlépcsős ellátási protokollt alakított ki autizmussal élő gyermekek számára a kortárs közösségbe illesztés megkönnyítésére. Módszertani központként az elmúlt években számos konferencia megrendezését vállaltuk, melyek közül a 2012-es jubileumi konferencia nemzetközi érdeklődést is kiváltott. Képzéseink 2013-ban újultak meg, így immár moduláris rendszerben fogadjuk a hallgatókat.

GALÉRIA

SZERVEZETI ADATLAP

Alapadatok
A szervezet neve Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány
Jogállás közhasznú
Tevékenységi kör Többszintû és egyéb gyermekoktatás, támogatás
Irányítószám 1146
Város Budapest
Cím Csantavér köz 9-11.
Adószám 19664565-2-42
Bankszámlaszám 11701004-20213668-00000000
Telefonszám +36-1-3630270
Email titkarsag@koraifejleszto.hu
Web www.koraifejleszto.hu
Facebook https://www.facebook.com/pages/Budapesti-Korai-Fejleszt%C5%91-K%C3%B6zpont/498191230208385?ref=hl
Az Országos Bírósági Hivatal adatai
Szervezet státusza Jogerős határozat alapján módositott
Tisztviselők neve Alföldi Eszter
Nyilvántartási száma 1386 / 2013
Alapítási éve 1991
Célok 0-6 éves korú, a megszokottól eltérő fejlődésmenetű gyermekek életminőségének javítása korai fejlesztés segítségével. Alapító Okirat 5. (kiegészített) pontja szerint: a) - a gyermekek számára kidolgozott egyéni és csoportos fejlesztő programok gyakorlati alkalmazása, e) - az a)-d) szakaszokban foglaltak ambuláns és nappali ellátási formában történő biztosítása, f) - a korai fejlesztés terén szerzett elméleti és gyakorlati ismeretek, továbbá az ezek alapján kidolgozott elméleti és gyakorlati módszerek továbbadása, oktatása, közvélemény tájékoztatása. Az 5. életévüket betöltött, súlyosan halmozottan sérült, képzési kötelezett gyermekek fejlesztő felkészítésének biztosítása. pedagógiai szakszolgálatként működő Budapesti Korai Fejlesztő és Gondozó Központ, Gyógypedagógiai Tanácsadó létrehozása és fenntartása. Gyógypedagógiai óvoda létrehozása.
Letölthető dokumentumok
Nyomtatható 1%-os nyi­lat­ko­zat letöltés