"kéTTé" Magyar Tapasztalati Tanulás Alapítvány

"kéTTé" Magyar Tapasztalati Tanulás Alapítvány

1% -ot gyűjtő szervezet
Többcélú és egyéb oktatás, támogatás

​A ​ gyógy​ulásra​ és tanulá​sra nincs jobb hely a természetnél, mi pedig elkísérünk és támogatunk!

A megosztásod is segítség! Köszönjük!

Maci

MIRE GYŰJTÜNK?

A vadon-és kalandterápia rendkívül hatékony terápiás módszer olyan fiatalok körében, akik elhúzódó és súlyos pszichés, szociális, kapcsolati problémákkal küzdenek. Így kiemelt célcsoportunk az állami gondozott fiatalok köre - akik számára minden egyéb terápiás és támogatási lehetőség teljesen leépült az elmúlt években... Adománygyűjtési és pályázati forrásokból származó bevételt igyekszünk fordítani ezekre a programokra, de sajnos ezek egyre inkább beszűkülnek. A módszertant szeretnénk minél több segítő szakembernek átadni, hogy a módszer terjedhessen, de sajnos a segítő szakemberek nem tudnak támogatás nélkül képzésekben részt venni. Ezekre a célokra gyűjtünk adományokat az 1%-os kampányban. 

 

SZERVEZET CÉLJAI

A kéTTé Alapítvány célja egy olyan társadalom létrejötte, ahol az emberek harmóniában élnek önmagukkal, embertársaikkal és a természettel. A TERMÉSZET gyógyító erejéhez társítunk ​támogató közösség​et, segítő terapeutákat és a vadon-kalandterápia résztvevői életre szóló élményekkel gazdagodhatnak.

Videó

RÓLUNK

SZERVEZET CÉLJAI

A kéTTé Alapítvány célja egy olyan társadalom létrejötte, ahol az emberek harmóniában élnek önmagukkal, embertársaikkal és a természettel. A TERMÉSZET gyógyító erejéhez társítunk ​támogató közösség​et, segítő terapeutákat és a vadon-kalandterápia résztvevői életre szóló élményekkel gazdagodhatnak.

JELENLEGI TEVÉKENYSÉGEK

A kéTTé Alapítvány a tapasztalati oktatás módszertanával, annak pedagógia, terápiás és szervezetfejlesztési alkalmazásával, nemzetközi tudásbázison alapuló pszichológiai és pedagógiai háttérrel teremt lehetőséget a fejlődésre - gyerek és felnőtt célcsoportoknak, Magyarország és Európa természetes közegeiben. A „kéTTé” Magyar Tapasztalati Tanulás Alapítvány 2004 januárjában jött létre azzal a céllal, hogy felvállalja a magyarországi non-profit outdoor és tapasztalati tanulás módszer lehetséges alkalmazásainak képviseletét, az érdeklődő szakemberek tájékoztatását, segítését és vonatkozó non-profit programok, élménypedagógiai és élmény/kalandterápiás alkalmazások fejlesztését, kivitelezését, kutatását. A „kéTTé” Alapítvány munkatársai olyan tapasztalt outdoor szakemberek, pszichológusok, pedagógusok, segítő szakemberek, akik fontosnak tartják, hogy ez az igen értékes, világszerte sikerrel és régóta alkalmazott oktatási és segítő célokra használt módszer Magyarországon is közismertté váljon, elterjedjen és lehetőségei szerint fejlődjön.

ELMÚLT ÉVEKBEN ELÉRT EREDMÉNYEK

- Vadon- és Kalandterápiás projektek - állami gondozott fiatalok számára,
- ÉLményterápiás táborok és programok középiskolások számára
- szakmai továbbképzésekek és az ÖSVÉNY Magyar Tapasztalati Tanulás Konferencia megszervezése
- nemzetközi projektek és kutatásokban való aktív részvétel
- első magyat tapasztalati tréner és vadon-, kalandterapeuta képzés kidolgozása és elindítása
- rendszerszemléletű és természeti közegben megvalósuló családterápia és önismreti csoportok

GALÉRIA

SZERVEZETI ADATLAP

Alapadatok
A szervezet neve "kéTTé" Magyar Tapasztalati Tanulás Alapítvány
Jogállás nem rendelkezik közhasznú jogállással
Tevékenységi kör Többcélú és egyéb oktatás, támogatás
Irányítószám 1196
Város Budapest
Cím Báthory utca 56.
Adószám 18251067-2-43
Bankszámlaszám 11600006-00000000-60093031
Telefonszám +36-20-5421583
Email KETTEALAPITVANY@GMAIL.COM
Web www.kettealapitvany.hu
Facebook https://www.facebook.com/kettealapitvany/?ref=hl
Az Országos Bírósági Hivatal adatai
Szervezet státusza Jogerős határozat alapján módositott
Tisztviselők neve Rákár-Szabó Natália
Nyilvántartási száma 9116 / 2013
Alapítási éve 2003
Célok Az Outdoor és a Tapasztalati Tanulás Módszer (a továbbiakban: Módszerek) képviselete és terjesztése Magyarországon. A Módszerek tudományos eszközökkel, tudományos környezetben történő vizsgálata és fejlesztése (kutatás, publikálás stb.). A Módszerek eljuttatása az érintettekhez, meghonosítása a nonprofit oldalon, az oktatásban, mentálhigiénés szolgáltatásban, rekreációban, reszocializációban, ifjúságvédelemben dolgozó szakemberek munkájának segítése. Szakemberképzés, oktatás, szpervízió megszervezése és fenntartása, részvétel a tantermi és tantermen kívüli természeti nevelésben és oktatásban. Hátrányos helyzetű családok és egyének helyzetének javítása. (Állami gondozottak, nagycsaládosok, munkanélküliek, deviáns életmódúak, kisebbségiek, fogyatékkal élők stb. körében.) Speciális helyzetű csoportok és egyének támogatása, helyzetének javítása, rehabilitációja, rekreációja (pl. idősek, kamaszok, várandós nők stb.). A fenti módszerek terjesztése és alkalmazása a lelkileg és testileg egészséges, átlagos helyzetű felnőttek és gyerekek körében is. Sportversenyek, sportnapok szervezése családoknak, gyerekeknek, fogyatékosoknak (pl. tájékozódási futás, sziklamászás, túrázás, hegyi kerékpározás, íjászat, kajak kenu). Korai természetvédelmi, állatvédelmi és környezetvédelmi nevelés erdei iskolák tantervébe illesztett outdoor programokkal (hajnali és szürkületi vadles, állatok etetése, erdei szemétgyűjtés, a természet szeretetének, tiszteletének újra ébresztése a természethez közelkerülés útján stb.). Természet-, állat- és környezetvédelmi szemléletformálás a fenti módszerek alkalmazása során. Magyarország képviselete a nemzetközi szakmai életben. Nemzetközi szakmai együttműködés profitorientált és nonprofit szervezetekkel.
Letölthető dokumentumok
Nyomtatható 1%-os nyi­lat­ko­zat letöltés