MIRE GYŰJTÜNK?

Mentálhigiénés, életrendezési problémákkal küzdő, hátrányos helyzetű fiatalok támogatására

Szakkollégiumok és hallgatói ösztöndíjrendszerek fenntartására

Határon túli magyar fiatalok számára helyi kollégiumok fejlesztésére

Kulturális élet és a társadalmi párbeszéd elősegítésére

Fiatalok értékörző közösségeinek működtetésére, ifjúsági találkozók bonyolítására

Gyermektáboroztatási költségek finanszírozására

Irodalmi művek megjelentetésének elősegítése

SZERVEZET CÉLJAI

- támogatni a közéleti nevelést, felelős értelmiség szakkollégiumi rendszerben biztosítható képzését,
- problémákkal küzdő fiatalok számára mentálhigiénés programokat finanszírozni,
- ösztöndíj programmal támogatni közép- és felsőfokú oktatásban résztvevő fiatalokat,
- közösségépítés

Videó

RÓLUNK

SZERVEZET CÉLJAI

- támogatni a közéleti nevelést, felelős értelmiség szakkollégiumi rendszerben biztosítható képzését,
- problémákkal küzdő fiatalok számára mentálhigiénés programokat finanszírozni,
- ösztöndíj programmal támogatni közép- és felsőfokú oktatásban résztvevő fiatalokat,
- közösségépítés

JELENLEGI TEVÉKENYSÉGEK

Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiumban felelős értelmiség képzése, oktatás: az alapítvány önálló szervezeti egységeként működő szakkollégium.
Jezsuita Roma Kollégium és Szakkollégiumban felzárkóztatás: roma fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatása.
Gyökerek Tábor és Mozgalom finanszírozása által kulturális nevelés, ifjúságvédelem: határon túl élő magyar gyerekek magyarországi táboroztatása.
Az Oázis Lelkigondozó és Mentálhigiénés Szolgálat, illetve a Manréza Lelkigyakorlatos Ház programjainak támogatásával szociális és mentálhigiénés szolgálat: részvétel lehetőségének megteremtése rászorulók számára.
Faludi Ferenc Akadémia ösztöndíj rendszerén keresztül oktatás támogatás: társadalomtudományokban tevékenykedő fiatalok támogatása.
Lehetőségek Iskolája munkájával társadalmi felzárkóztatás: felnőttképzéssel javítva hátrányos helyzetű társadalmi csoportok munkaerőpiaci lehetőségeit.
A Jezsuita Kiadó munkáját segítve irodalmi művek, illetve a Szív folyóirat kiadásának támogatása.

ELMÚLT ÉVEKBEN ELÉRT EREDMÉNYEK

Jezsuita Roma Kollégium és Szakkollégium beindításában közreműködés.
Életrendezés Háza fejlesztéséhez támogatás.
Pelikán Önkéntes Központ fenntartása. (átszerveződött)
Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium fenntartása.
Fényi Tehetséggondozás létrehozása. (Miskolc)
Ignáci Pedagógiai Műhely elindítása, pedagógusképzés.
Szociális Alap létrehozása rászorulók támogatására.
Gyökerek Mozgalom (Prima Primissima díj) anyagi támogatása.
Párbeszéd Háza beindítása a társadalmi párbeszéd elősegítésére.
Lehetőségek Iskolájában 2010 óta közel 200 személy érettségihez való hozzásegítése.
Jezsuita Képzési Központ létrejöttének támogatása.

GALÉRIA

SZERVEZETI ADATLAP

Alapadatok
A szervezet neve Jézus Társasága Alapítvány
Jogállás közhasznú
Tevékenységi kör Többcélú és egyéb oktatás, támogatás
Irányítószám 1085
Város Budapest
Cím Mária 25.
Adószám 18064333-2-42
Bankszámlaszám 11100104-18064333-12000007
Telefonszám +361 327-4050
Email friendraiser@jezsuita.hu
Web www.jta.jezsuita.hu
Facebook https://www.facebook.com/jezsuitak
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/j%C3%A9zus-t%C3%A1rsas%C3%A1ga-magyarorsz%C3%A1gi-rendtartom%C3%A1nya?trk=biz-companies-cym
Youtube https://www.youtube.com/channel/UC1QvQkLp0-mIJPIlsZKqMyg
Az Országos Bírósági Hivatal adatai
Szervezet státusza Jogerős határozat alapján módositott
Tisztviselők neve Palóczné Kovács Beáta
Nyilvántartási száma 2369 / 2014
Alapítási éve 1991
Célok A Jézus Társasága Magyar Rendtartományának újraszervezéséhez, az apostoli működés további kibontakozásához szükséges feltételek biztosítása, és közreműködés a keresztény társadalom kibontakozásában. A magyarországi jezsuiták és a Jezsuita Rend kulturális, oktatási, nevelési, ifjúsági és pasztorációs tevékenységének, az ezen körbe tartozó lehetőségek igénybevételének széles körű megismertetése; részvétel az alapítvány által szervezett, bonyolított kulturális és oktatási-nevelési tevékenységet megvalósító programok helyszíneinek fenntartásában, üzemeltetésében.
Letölthető dokumentumok
Közhasznúsági melléklet jta-kh-2016.pdf
Nyomtatható 1%-os nyi­lat­ko­zat letöltés