Humán Platform Egyesület

Humán Platform Egyesület

Többcélú és egyéb gazdasági érdekképviselet

"Tedd magad szabaddá!"

A megosztásod is segítség! Köszönjük!

Maci

MIRE GYŰJTÜNK?

A Humán Platform az egészségügy, a kultúra, az oktatás és a szociális ágazat terén működő szakmai és civil szervezetek, valamint személyek összefogása. Célunk a szakmai értékek közvetítése és védelme, az emberi életminőség javulása és a társadalmi szolidaritás erősödése. Feladatunk az érdekképviselet, a mindenkori hatalom szakmai és civil kontrollja a humán szférát érintő kérdésekben. Részt kívánunk venni a civil társadalom mozgósításában. Támogatjuk az alulról szerveződő civil közösségek kiépülését, megerősödését, és együttműködünk velük közös céljaink elérésében. Kiállunk az alapvető demokratikus jogok, a kisebbségi vélemények és az értékek sokszínűségének tiszteletben tartása mellett. A humán szféra eszközeivel küzdünk a társadalmi mobilitásért, az egyenlőtlenségek csökkentéséért és a méltóságteljes emberi életért.

SZERVEZET CÉLJAI

A Humán Platform az egészségügy, a kultúra, az oktatás és a szociális ágazat terén működő szakmai és civil szervezetek és személyek összefogása. Célunk a szakmai értékek közvetítése és védelme, az emberi életminőség javulása és a társadalmi szolidaritás erősödése.

Videó

RÓLUNK

SZERVEZET CÉLJAI

A Humán Platform az egészségügy, a kultúra, az oktatás és a szociális ágazat terén működő szakmai és civil szervezetek és személyek összefogása. Célunk a szakmai értékek közvetítése és védelme, az emberi életminőség javulása és a társadalmi szolidaritás erősödése.

JELENLEGI TEVÉKENYSÉGEK

A Humán Platformnak főbb tevékenységi körei:

• együttműködés a tagszervezetekkel rendezvények szervezésében és lebonyolításában, szervezetfejlesztés, hálózatépítés; watchdog tevékenység működtetése, amely a HP által lefedett területeket érintő változásokat, szakpolitikai fejleményeket monitorozza;

• Demokrácia/érdekérvényesítés szeminárium sorozat, amely a szakmai csoportok, és a hozzájuk kötődő aktivisták tudásának elmélyítését, a legfiatalabb (döntően egyetemista) csoportok figyelmének felkeltését célozza.

• Vitaszínház/Törvényhozó színház, amely a fővárosban és vidéki helyszíneken a szakmai közügyek társadalmasításának újszerű, idehaza eddig nem alkalmazott eszköze lenne.

• Előkészítés alatt van továbbá egy kulturális és oktatási vitasorozat/fórum, amely a legfontosabb, intézményi, strukturális kérdéseket és ágazati összefüggéseket tárja fel a hazai kulturális és oktatási rendszerben. Ehhez kapcsolódóan fórumokat tervezünk a fővárosi és vidéki helyszíneken a tagszervezetek kezdeményezésében, de helyi intézményi/önkormányzati/állami szereplők bevonásával.

ELMÚLT ÉVEKBEN ELÉRT EREDMÉNYEK

Négy ágazatot lefedő ernyőszervezetként számos civilszervezettel kezdtünk együttműködni közös célok mentén, illetve számos állampolgári kezdeményezést támogatunk, segítünk. Első megmozdulásunk volt a hallgatói követelések (http://youtu.be/mBMujGOWef8) támogatására 2012. december 17-én lezajlott "Humán Platform" tüntetés a Szalay utcában. Nyomon követtük a NER első négy évét az oktatás és a kultúra területén (http://humanplatform.hu/watchdog/). 2014 márciusában részt vettünk a Budapest, Szabadság téri "Eleven Emlékmű" létrehozásában (http://youtu.be/WoVFJjquLUk), majd 2014. március 27-én a "Sétáló Emlékmű" címmel tüntetést tartottunk az Élet Menete előtt. A 2014-es önkormányzati választások előtt egy élhető Budapestért kampányoltunk (http://humanplatform.hu/5bp/). Majd "Tedd magad szabaddá!" mottóval tüntettünk és ünnepeltük 2014 október 23-át (http://youtu.be/20GRoV7PzgI). Legutóbb "Putyin: nyet! - Európa: igen!" címmel vonultunk a Keletitől a Nyugatiig Putyin látogatása előtt egy nappal (http://humanplatform.hu/putyin-nyet-europa-igen/ és http://youtu.be/Omk3z5L2Jys).

GALÉRIA

SZERVEZETI ADATLAP

Alapadatok
A szervezet neve Humán Platform Egyesület
Jogállás nem rendelkezik közhasznú jogállással
Tevékenységi kör Többcélú és egyéb gazdasági érdekképviselet
Irányítószám 1094
Város Budapest (Trafó-Kortárs Művészetek Háza)
Cím Liliom utca 41.
Adószám 18254053-1-43
Bankszámlaszám 16200223-10020016-00000000
Telefonszám +36-30-1234567
Email human.platform@gmail.com
Web http://humanplatform.hu/
Facebook https://www.facebook.com/HumanPlatform
Youtube https://www.youtube.com/user/humanplatform
Az Országos Bírósági Hivatal adatai
Szervezet státusza Jogerős határozat alapján módositott
Tisztviselők neve Zubek Adrienn, dr. Lukács András
Nyilvántartási száma 11264 / 2013
Alapítási éve 2004
Célok - az egészségügy, a kultúra és a szociális ágazat terén működő szakmai és civil szervezetek, valamint személyek összefogása; - a szakmai értékek közvetítése és védelme, az emberi életminőség javulása és a társadalmi szolidaritás erősödése; - a szakmai autonómia, valamint az egyes ágazatokon belüli és az ágazatok közötti szakmai egyeztetések támogatása, hogy ezáltal minden érintett részt vehessen a döntéshozatal folyamatában; - az alapvető demokratikus jogok, a kisebbségi vélemények és az értékek sokszínűségének tiszteletben tartása melletti kiállás; - küzdelem a humán szféra eszközeivel a társadalmi mobilitásért, az egyenlőtlenségek csökkentéséért és a méltóságteljes emberi életért.
Letölthető dokumentumok
Közhasznúsági melléklet kkke_2013_kozhasznusagi.pdf