Egyesek Ifjúsági Egyesület

Egyesek Ifjúsági Egyesület

1% -ot gyűjtő szervezet
Többcélú és egyéb oktatás, támogatás
telefon +361-321-0495

A megosztásod is segítség! Köszönjük!

MIRE GYŰJTÜNK?

A támogatásokból ifjúságsegítő tevékenységünket szeretnénk fenntartani és fejleszteni.A felajánlásokat az alábbi  költségekre fordítanánk:

  • hozzájárulás a nemzetközi önkéntes tábor nógrádi résztvevőinek költségeihez
  • útiköltség-hozzájárulás a felkereső ifjúsági munkához
  • a foglalkozások során használt eszközök, alapanyagok
  • információs anyagok készítése a nemzetközi ifjúsági programokról, melyeket a nógrádi fiatalokhoz juttatunk el

magyar nyelvű önkéntes képzés a helyi fiatalok számára.

SZERVEZET CÉLJAI

Személyes tapasztalatszerzés útján inspirálni és erősíteni a fiatalokat, hogy alkotó és felelős módon tegyenek magukért és közösségeikért. Kiemelt célunk a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok hazai és nemzetközi programjainkba való bevonása és saját kezdeményezéseikhez támogató háttér nyújtása.

Videó

RÓLUNK

SZERVEZET CÉLJAI

Személyes tapasztalatszerzés útján inspirálni és erősíteni a fiatalokat, hogy alkotó és felelős módon tegyenek magukért és közösségeikért. Kiemelt célunk a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok hazai és nemzetközi programjainkba való bevonása és saját kezdeményezéseikhez támogató háttér nyújtása.

JELENLEGI TEVÉKENYSÉGEK

Évek óta végzünk felkereső ifjúsági munkát a Szécsényi kistérségben. Célunk a fiatalok minél szélesebb körben való elérése és hazai, illetve nemzetközi ifjúsági programjainkba való bevonása.
Heti rendszerességgel látogatjuk a rimóci és nógrádszakáli tanodát, valamint az endrefalvai általános iskolát. A munkában részt vesz a 6 nemzetközi EVS önkéntesünk is, akikkel angol nyelvű, gyakorlat-orientált média és interkulturális témákat feldolgozó foglalkozásokat tartunk a hátrányos helyzetű gyermekek számára.
Emellett a szécsényi középiskolás fiatalok számára hetente média műhelyfoglalkozásokat szervezünk, melynek célja, hogy a fiatalok nem-formális úton megismerjék és megtanulják használni a médiát saját kezdeményezéseik sikeressége érdekében.

Idén negyedik alkalommal szervezzük meg a hollókői nemzetközi önkéntes táborunkat, melynek keretében 50 nemzetközi és helyi nógrádi fiatal 3 héten keresztül közösen tervez és valósít meg játékos foglalkozásokat a környező falvak közösségi tereiben a hátrányos helyzetű gyerekek számára.

ELMÚLT ÉVEKBEN ELÉRT EREDMÉNYEK

Nógrádi tevékenységünk eredményeként a helyi fiatalokkal sikerült szoros, bizalmon alapuló kapcsolatot kialakítanunk. A nemzetközi önkéntesek folyamatos jelenlétével a gyermekek és fiatalok nyitottabbá, érdeklődőbbé váltak más országok és kultúrák iránt, az angol nyelv gyakorlatban való használatával megnőtt motivációjuk az idegen nyelvek elsajátítása iránt.
Magabiztosságuk, önbizalmuk is nőtt, ezt jelzi, hogy egyre több nemzetközi programunkba sikerül bevonnunk őket. A nyári táborok során több mint 300 gyermeket értünk el közvetetten. A 2012-es táborban 8, 2013-ban pedig már 16 helyi fiatal vett részt, akik közül 5-en idén már besegítenek az idei tábor előkészületeiben, a tábor során pedig táborvezetői feladatokat fognak ellátni. 2 helyi fiatal részt vett nemzetközi tánc, 4 pedig személyiségfejlesztő tréningünkön. 3 fiatal Franciaországban táborvezető képzésen volt jelen, 2-en pedig tavasszal utaznak Németországba egy ifjúsági tréningre.
A tábor után 5 helyi fiatal választotta a táborban megismert ifjúsági közösségi tereket és tanodákat az iskolai közösségi szolgálat helyszínéül.

GALÉRIA

SZERVEZETI ADATLAP

Alapadatok
A szervezet neve Egyesek Ifjúsági Egyesület
Jogállás közhasznú
Tevékenységi kör Többcélú és egyéb oktatás, támogatás
Irányítószám 1137
Város Budapest
Cím Radnóti Miklós utca 14/B. I/5.
Adószám 18239799-1-41
Bankszámlaszám 10103056-56634400-01000001
Telefonszám +361-321-0495
Email info@egyesek.hu
Web www.egyesek.hu
Facebook www.facebook.com/egyesek
Youtube vimeo.com/egyesek
Az Országos Bírósági Hivatal adatai
Szervezet státusza Jogerős határozat alapján módositott
Tisztviselők neve Mahner Tamás
Nyilvántartási száma 8835 / 2014
Alapítási éve 1999
Letölthető dokumentumok
Közhasznúsági melléklet kozhasznusagiegyesek_2015.pdf
Nyomtatható 1%-os nyi­lat­ko­zat letöltés