Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület

Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület

1% -ot gyűjtő szervezet
Honismeret, helytörténet

"Múzeumot létrehozni és megtartani csak közös akarattal lehet!" (Dr. Szőke Sándor)

A megosztásod is segítség! Köszönjük!

Maci

MIRE GYŰJTÜNK?

Kérjük,  személyi jövedelemadója 1%-val támogassa a Dombóvári Városszépítő Egyesület  tevékenységét, hogy a múzeum s látogatói  részére minél több és tartalmasabb programot szervezhessünk!Köszönjük! ADÓSZÁM: 18852541-1-17

SZERVEZET CÉLJAI

Célunk a szabadidőtöltés kiteljesítése. Dombóvár meglévő építészeti, műemléki, természeti, történelmi értékeinek védelme. Helytörténeti kutatások, kiadványok, pályázatok, kiállítások emléktáblák, emlékművek létesítése, gondozása. Szervezetünk működteti a Dombóvári Helytörténeti Gyűjteményt.

Videó

RÓLUNK

SZERVEZET CÉLJAI

Célunk a szabadidőtöltés kiteljesítése. Dombóvár meglévő építészeti, műemléki, természeti, történelmi értékeinek védelme. Helytörténeti kutatások, kiadványok, pályázatok, kiállítások emléktáblák, emlékművek létesítése, gondozása. Szervezetünk működteti a Dombóvári Helytörténeti Gyűjteményt.

JELENLEGI TEVÉKENYSÉGEK

A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület célja a szabadidőtöltés kiteljesítése gazdag programkínálattal és rengeteg ismerkedési lehetőséggel. Programjaink célja a tevékenységünk folyamatos megerősítése és megszínesítése. Mindig szívesen veszünk új ötleteket, terveket a klubéletünkkel kapcsolatban, amellyel a csoportösszhangot elmélyítjük és célkitűzésünket kiemeljük. Egyesületünk már rengeteg eseményt megvalósított, melyre büszkén tekintünk vissza és ennek fényében tervezünk számos találkozót a jövőben is.
Kiemelt, alapszabályzatban rögzített célok:
"Dombóvár város meglévő építészeti, műemléki, természeti és történelmi értékeinek védelme, örökségvédelem. Helytörténettel kapcsolatos kutatások, kiadványok, pályázatok, kiállítások készítése, emléktáblák, emlékművek létesítése, gondozása."
Az Egyesület az Önkormányzattal, a helyi lakossággal, az iskolákkal együttműködve végzi értékmentő-, ápoló tevékenységét. Jó kapcsolatot tart fenn a helyi közművelődési intézményekkel, civil szervezetekkel, helytörténészekkel, alkotókkal, országos egyesületekkel.

ELMÚLT ÉVEKBEN ELÉRT EREDMÉNYEK

A második világháborúban elesett dombóvári áldozatainak gyász emléknapja: 1991. április 21. Névtáblák elhelyezése a Hősök szobrára.
Sírkert létrehozása a legrégebbi, nemes anyagú, elhagyott, hozzátartozók nélküli sírjelekből az Erzsébet utcai temetőben: 1996.
A Kossuth-szoborcsoport megtisztítása, rendbetétele a Szigeterdőben. Emlékünnepség a pákozdi csata 150. évfordulóján, 1998. szeptember 29-én.
A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény megnyitása 2001-ben a Kulturális Világörökség Napján szeptember 22-én.
Az új városcímer (1991). Javaslatában, szakmai eljárásában, megalkotásában közreműködött a Városszépítő Egyesület.
Az Egyesület épített környezet-természetvédelem szakcsoportja kezdeményezte, felmérte és elkészítette a helyi védelemmel ellátandó épületek listáját, felsorolását.
Egyesületünk közel 20 helytörténeti kiadvány megvalósításában, kiadásában közreműködött.

GALÉRIA

SZERVEZETI ADATLAP

Alapadatok
A szervezet neve Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület
Jogállás közhasznú
Tevékenységi kör Honismeret, helytörténet
Irányítószám 7200
Város Dombóvár
Cím Szabadság utca 16.
Adószám 18852541-1-17
Bankszámlaszám 71800109-11144537-
Telefonszám +36-74-465-715
Email dvve1984@gmail.com
Web www.dombovarosvedo.hu
Facebook www.facebook.com/dombovarosvedo.hu
Google + https://plus.google.com/115596311054670327757/posts
Az Országos Bírósági Hivatal adatai
Szervezet státusza Jogerős határozat alapján módositott
Tisztviselők neve elnök Szűcs László (an.: Pajor Stefánia), alelnök Máté László (an.: Géczi Mária), titkár Élő Lajosné
Nyilvántartási száma 713 / 2014
Alapítási éve 1995
Célok Dombóvár város szépítése, meglévő építészeti, műemléki, természeti és történelmi értékeinek védelme; a város és városkörnyék történelmi emlékeinek, természeti értékeinek feltárása és védelme; Helytörténeti Gyűjtemény gondozása, helytörténettel kapcsolatos kiadványok, pályázatok, kiállítások gondozása; emléktáblák, emlékművek, emlékhelyek gondozása, létesítése; városfejlesztéssel kapcsolatos szakmai tervek véleményezése, vagy ennek kezdeményezése.
Letölthető dokumentumok
Közhasznúsági melléklet kozhasznusagi_jelentes.pdf
Nyomtatható 1%-os nyi­lat­ko­zat letöltés