Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány

Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány

1% -ot gyűjtő szervezet
Általános nonprofit szövetségek, szolgáltatók

Önszerveződő egyének és közösségeik emberi méltóságot tisztelő, felelős, fenntartható kapcsolatáért!

A megosztásod is segítség! Köszönjük!

Maci

MIRE GYŰJTÜNK?

- nemzetközi fejlesztési civil társadalom feljlesztési projekteinkhez a Nyugat-Balkánon, a Kaukázusban és Moldovában

- a magyar civil társadalom fejlesztését szolgáló adományosztáshoz

SZERVEZET CÉLJAI

Alapítványunk víziója szerint önszerveződő egyének és közösségeik emberi méltóságot tisztelő, felelős és fenntartható kapcsolatrendszerének kialakításáért dolgozik Magyarországon és külföldön, nagyobb nehézségekkel küzdő országokban, EUs és egyéb nemzetközi színtereken.

Videó

RÓLUNK

SZERVEZET CÉLJAI

Alapítványunk víziója szerint önszerveződő egyének és közösségeik emberi méltóságot tisztelő, felelős és fenntartható kapcsolatrendszerének kialakításáért dolgozik Magyarországon és külföldön, nagyobb nehézségekkel küzdő országokban, EUs és egyéb nemzetközi színtereken.

JELENLEGI TEVÉKENYSÉGEK

Küldetésünk:
a közösségi szereplők közötti együttműködések ösztönzése,
a közösségek tagjai önszerveződő képességének megerősítése,
az emberi méltóság, felelősség és fenntarthatóság közösségi értékeit érvényre juttató attitűdök, és szemléletmódok formálása,
közérdekű érdekérvényesítés, szabályozók alakítása.
1996 óta segítjük a demokratikus civil társadalom fejlesztését Magyarországon és más, EU-n kívüli országokban, elsősorban a Szomszédságban a Nyugat-Balkánon illetve újonnan a Keleti Partnerség országaiban is. Céljaink között szerepel civil szervezetek fejlesztése, a társadalomban betöltött szerepük megerősítése, fenntarthatóságuk elősegítése. Tesszük mindezt többek között adományosztó és pályázati lebonyolító tevékenységeken keresztül (pénzügyi forrásokat biztosítva civil szervezetek számára), magyar illetve európai érdekérvényesítésen, valamint önálló projektjeinken keresztül. Különös hangsúlyt helyezünk az alulról jövő, közösségi kezdeményezések bevonására, kapacitásfejlesztésére.

ELMÚLT ÉVEKBEN ELÉRT EREDMÉNYEK

Támogatási politikánkban is alapvető értéknek tekintjük a szektorok közötti együttműködést, a helyi szereplők megerősítését, az innovációt, a részvételi megközelítést és az átláthatósági alapelvek alkalmazását.
USAID általi alapításunk óta foglalkozunk nemzetközi fejlesztési kérdésekkel. 1996 és 2004 között hangsúlyosan tanulmányutak szervezésén keresztül, a magyar demokratikus átalakulási folyamatok tapasztalatának átadására koncentráltunk, kiemelve a civil szektor-fejlesztési tapasztalatokat.
Magyarország 2004-es Európai Uniós tagsága óta intenzíven veszünk részt a magyar, V4-es illetve EU-s nemzetközi fejlesztési politika alakításában is, továbbá számos nemzetközi projektet valósítunk meg főként V4-es együttműködésben. Egyik alapítója és elnökségi tagja vagyunk a HAND Szövetségnek(www.hand.org.hu), a szövetségen keresztül pedig az európai CONCORD hálózatnak(www.concordeurope.org). Elnökségi tagjai vagyunk a Magyar Adományozói Fórumnak(www.donorsforum.hu) és tagok vagyunk az európai EUCLID hálózatban (www.euclidnetwork.eu).
Konkrét eredményeinkről a későbbiekben írunk.

GALÉRIA

SZERVEZETI ADATLAP

Alapadatok
A szervezet neve Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány
Jogállás nem rendelkezik közhasznú jogállással
Tevékenységi kör Általános nonprofit szövetségek, szolgáltatók
Irányítószám 1052
Város Budapest
Cím Apáczai Csere János utca 1. IV/40.
Adószám 18080337-1-41
Bankszámlaszám 10700691-42996804-51100005
Telefonszám +36-1-4110410
Email info@demnet.org.hu
Web www.demnet.hu
Facebook https://www.facebook.com/DemNet?fref=ts
Az Országos Bírósági Hivatal adatai
Szervezet státusza Jogerős határozat alapján módositott
Tisztviselők neve Thomas Donovan, Pálvölgyi Péter
Nyilvántartási száma 6006 / 2009
Alapítási éve 1995
Célok A non-profit szervezetek jövőjét alapvetően meghatározó kapcsolatrendszer fejlesztése, az önkormányzatokkal, gazdasági szervezetekkel és a szektoron belül.
Letölthető dokumentumok
Nyomtatható 1%-os nyi­lat­ko­zat letöltés