Bliss Alapítvány

Bliss Alapítvány

1% -ot gyűjtő szervezet
Többcélú és egyéb oktatás, támogatás

Megmutathatóvá tenni a kimondhatalant

A megosztásod is segítség! Köszönjük!

Maci

MIRE GYŰJTÜNK?

2015-ben az alábbi projektek megvalósítását tűztük ki célul, amiben számítunk támogatóinkra:

  • Magyarországi AAK Koordinációs Központ létrehozása és működtetése (25 000 0000 Ft/év)
  • Nyári tábor az akadálymentes gánti Fecskepalotában (Becsült költség: 500 000 Ft/3 nap/30 fő)
  • Egy új, nagyobb csoportszoba (~20 m2) kialakítása (Becsült költség: 300 000 Ft)
  • Teljes belső festés és mázolás az Alapítvány épületében (Becsült költség: 600 000 Ft)
  • Parkolónk felújítása (~100 m2), akadálymentesítése, füvesítése (Becsült költség: 200 000 Ft)

SZERVEZET CÉLJAI

Legsúlyosabban sérült, mozgás- és beszédképtelen gyermekek és fiatalok komplex rehabilitációja. A súlyos mozgássérültség, de ép értelmi képességek mellett klienseink beszédképtelenek. Kommunikációs problémáik megoldhatóak, ha augmentatív és alternatív, kommunikációs módszereket biztosítunk számukra.

Videó

RÓLUNK

SZERVEZET CÉLJAI

Legsúlyosabban sérült, mozgás- és beszédképtelen gyermekek és fiatalok komplex rehabilitációja. A súlyos mozgássérültség, de ép értelmi képességek mellett klienseink beszédképtelenek. Kommunikációs problémáik megoldhatóak, ha augmentatív és alternatív, kommunikációs módszereket biztosítunk számukra.

JELENLEGI TEVÉKENYSÉGEK

2 éves kortól 6 éves korig a korai fejlesztés szabályai szerint foglalkozunk a súlyosan sérült gyermekekkel. A Játszócsoport célja a kommunikációs kíváncsiságuk felébresztése, a kommunikációra való motiváltság kialakítása. A program kimondott célja, hogy a gyermekeket iskolára készítsük fel.

6 éves kortól 2 csoportban fejlesztő nevelés-oktatás formájában folytatódik a rehabilitációs foglalkozás, így azok számára is lehetőség nyílik részt venni az oktatásban, akik eddig kiszorultak. A gyógypedagógiai munka mellett logopédiai, mozgás- és kommunikációs fejlesztési munka folyik.

16 éves kor fölött a komplex rehabilitációs program részeként folytatódik az oktatás, itt a hangsúly az írás, olvasás, anyanyelvi készségek fejlesztésén van. A munka középpontjában a szociális képességek fejlesztése, számítógépes oktatás áll.

Valamennyi korcsoportban, az oktatás szerves részét képezi a speciálisan adaptált számítógépek használatának megtanítása, a minél önállóbb életvezetésre való nevelés. Ez a halmozottan sérült kliensek későbbi társadalmi integrációjának egyik legalapvetőbb feltétele.

ELMÚLT ÉVEKBEN ELÉRT EREDMÉNYEK

A Bliss Alapítvány elmúlt 27 éve alatt elért eredményei közül néhány:
- több mint ezer gyógypedagógust, konduktort és egyéb rehabilitációs szakembert, valamint igen sok szülőt készítettünk fel az AAK-módszer használatára itthon és a környező országokban;
- számos, az oktatáshoz, képzéshez szükséges könyvet, filmet, népszerűsítő kiadványt, prospektust publikáltunk;
- több száz hazai és nemzetközi konferencián mutatkoztunk be itthon és világszerte, Ausztriától Kanadáig, Romániától Svédországig és Szlovákiától az Egyesült Államokig;
- 1984 óta végezzük szakemberek továbbképzését (2003 óta akkreditált formában), 1988 óta biztosítunk elméleti és gyakorlati oktatást felsőoktatásbeli hallgatók részére;
- 1993-ban hoztuk létre a Segítő Kommunikációs Központot, amelynek keretei között a komplex kommunikációfejlesztés szabályainak megfelelően ajánlunk fel rehabilitációs szolgáltatásokat, és fogadunk az ország minden részéről rászoruló fogyatékos embereket;
- ingyenes AAK-eszközkölcsönzőt működtetünk;
- az ELTE NIPG csoportjával speciális számítógépes programokat fejlesztettünk ki.

GALÉRIA

SZERVEZETI ADATLAP

Alapadatok
A szervezet neve Bliss Alapítvány
Jogállás közhasznú
Tevékenységi kör Többcélú és egyéb oktatás, támogatás
Irányítószám 1112
Város Budapest
Cím Neszmélyi út 36.
Adószám 18005426-1-43
Bankszámlaszám 11712004-20070579-
Telefonszám +361-3103583
Email info@bliss.org.hu
Web www.blissalapitvany.hu
Facebook https://www.facebook.com/pages/Bliss-Alap%C3%ADtv%C3%A1ny/132484870155207?ref=hl
Youtube http://www.youtube.com/channel/UC1hPXb8CkDYmmeyaZANe-8w
Az Országos Bírósági Hivatal adatai
Szervezet státusza Jogerős határozat alapján módositott
Tisztviselők neve Mélykuti Ilona, dr. Kálmán Zsófia
Nyilvántartási száma 1614 / 2010
Alapítási éve 1991
Célok A Bliss-nyelv magyarországi bevezetése, elterjesztése valamint valamennyi rászoruló, halmozottan sérült, beszédképtelen emberhez való eljuttatása.
Letölthető dokumentumok
Közhasznúsági melléklet 2014.evi_kozhasznu_jelentes_alairva.bliss_.pdf
Nyomtatható 1%-os nyi­lat­ko­zat letöltés