Somos és Somoskő emlékezik

 
P{ MARGIN: 0cm 0cm 0pt;} Február 15 a hazatérés napjaNMH InformációSomoskő várát és a községet valamint Somoskőújfalut az 1920 június 4 én Versailles ban aláírt trianoni békediktátum Csehszlovákiának ítélte Dr Krepuska Géza orvosprofesszornak és Lipthay B Jenő a Rimamurányi Vasmű Rt akkori igazgatójának határkiigazítási közbenjárására és...
 
Február 15., a hazatérés napja
NMH-Információ
Somoskő várát és a községet, valamint Somoskőújfalut az 1920. június 4-én Versailles-ban aláírt trianoni békediktátum Csehszlovákiának ítélte. Dr. Krepuska Géza orvosprofesszornak és Lipthay B. Jenő, a Rimamurányi Vasmű Rt. akkori igazgatójának határkiigazítási közbenjárására és dr. Auer Pál jogi szakértőként való közreműködése eredményeként 1922. június 20-án az angol Charrey elnöklete alatt álló bizottság visszaítélte Magyarországnak.
A visszacsatolás 1923. április 23-án történt meg, a népszövetségi tanács 24., genfi ülésszaka után, ám a tényleges birtokbavételre 1924. február 15-ig kellett várni. Somoskő és Somoskőújfalu ünnepélyes átvételéről a Nógrádi Hírlap 1924. március 2-i számában számol be részletesen. A korabeli beszámolóban olvashatjuk, hogy az ünnepségen Magyarország kormányzója és a magyar kormány képviseletében dr. Sztranyavszky Sándor, Nógrád és Hont vármegyék főispánja jelent meg.
A vármegye képviseletében elkísérték útjára Pályi Pál vm. főjegyző és dr. Paczolay Zoltán vm. tiszti főügyész. Salgótarjánban várta a kormány képviselőjét a somoskőújfaluiak bandériuma, csatlakozott a menethez Veres Zoltán járási főszolgabíró, dr. Förster Kálmán polgármester, Paravicini József alezredes, zászlóaljparancsnok, Róth Flóris, Schmidt Jenő bányafőtanácsosok, Liptay Jenő kormánytanácsos, dr. Pitta Lipót rendőrtanácsos, Luby István, Pap-Száz Tamás vm. biz. tagok és mások.
Az ünnepséget követően dr. Krepuska Géza udvari tanácsos, egyetemi tanár a somosi kastélyban vendégül látta a 45 tagú társaságot. Az ebéden közadakozásból egymillió korona gyűlt össze a somoskőújfalui római katolikus templom megrongált orgonájának javítására.
Sajnos, történelmünk ezen időszakáról az elmúlt fél évszázad során nem nagyon volt ildomos beszélni, nem lehetett nyíltan megünnepelni, holott az itt élők magyarságtudata, Magyarországhoz való kötődésének mérföldköve és ünnepnapja február 15. Míg Sopront méltán nevezik a hűség városának, addig Somoskő és Somoskőújfalu bátor visszatérése az anyaországhoz méltatlanul el volt hallgatva.
Ezen a helyzeten kívánt változtatni Angyal János, a Somoskői Váralja Egyesület elnöke, amikor első ízben 1999. február 14-én, a visszacsatolás 75. évfordulóján a somoskői várnál határnyitással egybekötött ünnepségen emlékezett meg nevezetes történelmi napunkról. Az elmúlt évben a Somoskői Váralja Egyesület és a Somosi Kultúráért Egyesület elhatározta, hogy 1924. február 15-ét a hazatérés napjává nyilvánítja és ezt a napot minden évben a két civil egyesület közösen ünnepli meg, együtt a város lakosságával, minden érdeklődővel. Az idei megemlékezésre február 16-án, vasárnap 10 órakor kerül sor a Somoskőújfalu központjában lévő emlékparkban.
Hírlevél rovat: 

További hírek

Biztosan mindenki ismeri azt az érzést, hogy nem tudja mit ajándékozzon párjának, hiszen minden szükséges holmija meg van és felesleges tárgyakat se szeretne vásárolni. Azonban vannak olyan alap darabok, amik klasszikusak, időtállóak és garantáltan minden férfi boldogan fogja viselni őket. Ebben a cikkben összegyűjtöttünk öt olyan kiegészítőt, ami minden alkalomra tökéletes meglepetés.